Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Wyniki końcowe konkursu

New draft Delete Translate Manage display Publikacja wyników oceny zintegrowanej i wyników końcowych konkursu na kontach kandydatów w portalu EPSO: 17/06/2019 Liczba kandydatów na liście rezerwowej: 33 Minimalny wynik: 106​ Lista rezerwowa zostanie opublikowana na naszej stronie po około miesiącu od daty opublikowania ostatecznych wyników konkursu na kontach kandydatów w portalu EPSO.

Post date:

Członkowie komisji konkursowej - Administratorzy w dziedzinie ochrony danych

New draft Delete Translate Manage display Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO ), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych , mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej. Przewodniczący KLABUNDE Achim Zastępca przewodniczącego DOCKSEY Chris Członkowie DE LOCHT Priscilla SABBIONI Secondo KAPSOSIDERI Xanthi KALLENBERGER Ute LAKANDER Malgorzata ROBERT Romain PALLA Luisa GAYREL Claire Zastępcy członków OTERO ZAPATA Reyes CHIRA PASCANUT Constantin GALVEZ VIA Rafael SZABO Laszlo KAMPOURAKI Dina

Post date:

Zaproszenie do udziału w etapie oceny zintegrowanej - Administratorzy w dziedzinie ochrony danych

New draft Delete Translate Manage display Publikacja zaproszenia do udziału w ocenie zintegrowanej na kontach EPSO kandydatów: 30/01/2019 Przybliżona liczba kandydatów zaproszonych do udziału w ocenie zintegrowanej: 99 Minimalna liczba punktów wymagana do dopuszczenia do kolejnego etapu: 31​

Post date:

Wstępne wyniki – drugi etap - Administratorzy w dziedzinie ochrony danych

New draft Delete Translate Manage display Publikacja wyników wstępnych: 04/12/2018 Liczba kandydatów zaproszonych do etapu oceny: 90 Ocena zdolności – minimalna liczba punktów wymagana do dopuszczenia do etapu oceny: 31​

Post date:

Wstępne wyniki – etap pierwszy

New draft Delete Translate Manage display Publikacja wyników wstępnych (pierwszego etapu) na kontach kandydatów w portalu EPSO: 11/10/2018 Liczba kandydatów dopuszczonych do kolejnej fazy testów („ocena zdolności”): 263

Post date: