Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Wyniki końcowe konkursu - Administratorzy w dziedzinie audytu

New draft Delete Translate Manage display Publikacja wyników oceny zintegrowanej i wyników końcowych konkursu na kontach kandydatów w portalu EPSO: 22/04/2021 Liczba kandydatów na liście rezerwowej: 37 Minimalny wynik: 113.5​ Lista rezerwowa zostanie opublikowana na naszej stronie po około miesiącu od daty opublikowania ostatecznych wyników konkursu na kontach kandydatów w portalu EPSO.

Post date:

Zaproszenie do udziału w zdalnej ocenie zintegrowanej - Administratorzy w dziedzinie audytu

New draft Delete Translate Manage display Publikacja zaproszenia do udziału w etapie oceny zintegrowanej na kontach kandydatów w portalu EPSO: 18/01/2021 Liczba kandydatów zaproszonych do etapu oceny zintegrowanej: 111 Wszyscy kandydaci, którzy zdali testy i spełniają warunki kwalifikowalności, są dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu.

Post date:

Zaproszenie do udziału w etapie oceny zintegrowanej - Administratorzy w dziedzinie audytu

New draft Delete Translate Manage display Publikacja zaproszenia do udziału w ocenie zintegrowanej na kontach EPSO kandydatów: 16/01/2020 Przybliżona liczba kandydatów zaproszonych do udziału w ocenie zintegrowanej: 118 Minimalna liczba punktów wymagana do dopuszczenia do kolejnego etapu: 35​

Post date:

Członkowie komisji konkursowej

New draft Delete Translate Manage display Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO ), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych , mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej. Przewodniczący Beersing Sunil Zastępca przewodniczącego Dalpozzo Luca De Sousa Conceiçao, Isabel Fehr Hendrik Saliba, Paul Członkowie Demarche Xavier Milne Leslie Mardare Maria Kleinsasser Christine De Boom Patrick Anthis Stamatios Scheinerova Zuzana Mortka Justyna Aso Patricie Bossière Philippe Roest Jan Fischer-Lippold Silke Martinez Cuesta Luis Eduardo Gery Erwan Swartjes Willy Baum Oliver Pacala Liviu Theodoridis Nicolaos Zastępcy członków Adovica Iveta Gogolewska Jowita Sapundzhiev Stefan Cerchez Marius Millot Pascal Moreno De Tejada Angel De Miguel Rodriguez Francisco Xavier Becker Michael Petkova Svetozara Mylona Polyxeni Jacobi Tobias Wolff Pascal Karcher Franz Ligaj Piotr Kefallinos Dionysios Lauwers Szilvia Coletta Bauer, Maria Grazia Schifano Giuseppe Passalacqua Roberto Kozak Dariusz Cihlar Milan Uhrikova Dominika

Post date:

Wstępne wyniki – drugi etap

New draft Delete Translate Manage display Publikacja wyników wstępnych: 28/11/2019 Liczba kandydatów zaproszonych do etapu oceny: 110 Ocena zdolności – minimalna liczba punktów wymagana do dopuszczenia do etapu oceny: 35/72​

Post date:

Wstępne wyniki – etap pierwszy - Administratorzy w dziedzinie audytu

New draft Delete Translate Manage display Publikacja wyników wstępnych (pierwszego etapu) na kontach kandydatów w portalu EPSO: 22/10/2019 Liczba kandydatów dopuszczonych do kolejnej fazy testów („ocena zdolności”): 378

Post date: