Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Personel pomocniczy

Personel pomocniczy zajmuje się szerokim wachlarzem zadań i wnosi istotny wkład w funkcjonowanie instytucji UE.

Ta kategoria personelu obejmuje na przykład pracowników sekretariatu i asystentów administracyjnych, asystentów ds. zasobów ludzkich, kierowców, funkcjonariuszy ds. bezpieczeństwa czy woźnych.

Pracownik sekretariatu / asystent ds. administracyjnych

Opis stanowiska

Pracownicy sekretariatu i asystenci ds. administracyjnych wykonują różnorodne zadania, m.in. udzielają wsparcia jednej osobie lub grupie osób w ramach działu lub departamentu, przygotowują dokumentację, organizują i koordynują działania departamentów, przygotowują, przetwarzają, dopracowują i sprawdzają dokumenty, wyszukują, zestawiają i rozpowszechniają informacje. 

Asystenci pracujący w dziale kadr wykonują zadania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w obszarach takich jak rekrutacja, przebieg ścieżki zawodowej, szkolenia i równość szans.

Wymagane kwalifikacje

Wymagana jest dobra znajomość co najmniej dwóch języków UE oraz wykształcenie średnie lub szkolenie zawodowe oraz co najmniej kilka lat doświadczenia zawodowego. Aby ubiegać się o pracę na wyższym stanowisku, wymagana jest również odpowiednia liczba lat doświadczenia zawodowego. Wymagane kwalifikacje mogą się różnić. Zawsze sprawdzaj konkretne wymagania dla każdej opublikowanej procedury naboru.

Dowiedz się więcej na temat procedur naboru i różnych kategorii pracowników.

Możesz również przejrzeć dostępne oferty pracy i zapoznać się z naszą stroną na temat staży.

Kierowca

Opis stanowiska

Zadania kierowcy obejmują wożenie urzędników instytucji UE i państw członkowskich oraz gości należących do korpusu dyplomatycznego i VIP-ów głównie w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu, a także w innych miejscach pracy i spotkań UE.

W zakres obowiązków może też wchodzić przewożenie poufnych przesyłek, zapewnianie bezpieczeństwa osób i przedmiotów podczas transportu oraz zapewnianie właściwego użytkowania pojazdów UE.

Wymagane kwalifikacje

Minimalne wymogi dotyczące znajomości języków i doświadczenia zawodowego są zamieszczane w oficjalnych ogłoszeniach o konkursie, za każdym razem, gdy publikowana jest odpowiednia procedura naboru. Wymagane kwalifikacje mogą się różnić. Zawsze sprawdzaj konkretne wymagania dla każdej opublikowanej procedury naboru.

Kierowcy mogą być również zatrudniani jako pracownicy kontraktowi.

Dowiedz się więcej na temat procedur naboru i różnych kategorii pracowników.

Możesz również przejrzeć dostępne oferty pracy i zapoznać się z naszą stroną na temat staży.

Funkcjonariusz ds. bezpieczeństwa i ochrony

Opis stanowiska

Funkcjonariusze ds. bezpieczeństwa i ochrony zapewniają bezpieczeństwo pracowników, osób odwiedzających, bezpieczeństwo budynków, a także informacji szczególnie chronionych i niejawnych.

Ich obowiązki obejmują patrolowanie i monitorowanie pomieszczeń i personelu, zapobieganie zagrożeniom dla bezpieczeństwa, zgłaszanie podejrzanych zachowań i incydentów, kontrolowanie dostępu osób do budynków instytucji UE i wnoszonych przez nie przedmiotów, prowadzenie obchodów kontrolnych w budynkach instytucji UE, interweniowanie w razie pożaru lub alarmu, udzielanie pierwszej pomocy, kontrolowanie pod kątem bezpieczeństwa przesyłek i dostaw. 

Wymagane kwalifikacje

Minimalne wymogi dotyczące znajomości języków i doświadczenia zawodowego są zamieszczane w oficjalnych ogłoszeniach o konkursie, za każdym razem, gdy publikowana jest odpowiednia procedura naboru. Wymagane kwalifikacje mogą się różnić. Zawsze sprawdzaj konkretne wymagania dla każdej opublikowanej procedury naboru.

Dowiedz się więcej na temat procedur naboru i różnych kategorii pracowników.

Możesz również przejrzeć dostępne oferty pracy i zapoznać się z naszą stroną na temat staży.

Woźny

Opis stanowiska

Zadaniem woźnych w Parlamencie jest służenie pomocą posłom do Parlamentu Europejskiego i innym osobistościom podczas sesji plenarnych, spotkań przedstawicieli organów parlamentarnych oraz w trakcie różnych wydarzeń organizowanych w Parlamencie Europejskim.

Zapewniają oni poszanowanie przepisów bezpieczeństwa i innych zasad.

Ich obowiązki obejmują m.in. przygotowywanie i sprawdzanie sal spotkań, przyjmowanie posłów, wysokiej rangi osobistości lub odwiedzających i wskazywanie im miejsc, pełnienie funkcji ceremonialnych we współpracy ze służbą protokolarną.

Wymagane kwalifikacje

Minimalne wymogi dotyczące znajomości języków i doświadczenia zawodowego są zamieszczane w oficjalnych ogłoszeniach o konkursie, za każdym razem, gdy publikowana jest odpowiednia procedura naboru. Wymagane kwalifikacje mogą się różnić. Zawsze sprawdzaj konkretne wymagania dla każdej opublikowanej procedury naboru.

Dowiedz się więcej na temat procedur naboru i różnych kategorii pracowników.

Możesz również przejrzeć dostępne oferty pracy i zapoznać się z naszą stroną na temat staży.

Pracownik obsługi konferencji

Opis stanowiska

Pracownicy obsługi konferencji są odpowiedzialni za obsługę urządzeń audiowizualnych w salach multimedialnych, audiowizualnych i konferencyjnych. 

Udzielają oni również podstawowej pomocy technicznej w obsłudze sprzętu audiowizualnego i informatycznego.

Wymagane kwalifikacje

Minimalne wymogi dotyczące znajomości języków i doświadczenia zawodowego są zamieszczane w oficjalnych ogłoszeniach o konkursie, za każdym razem, gdy publikowana jest odpowiednia procedura naboru. Wymagane kwalifikacje mogą się różnić. Zawsze sprawdzaj konkretne wymagania dla każdej opublikowanej procedury naboru.

Dowiedz się więcej na temat procedur naboru i różnych kategorii pracowników.

Możesz również przejrzeć dostępne oferty pracy i zapoznać się z naszą stroną na temat staży.

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3