Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Krystle, Assistenta tal-Komunikazzjoni

Krystle taħdem bħala assistenta tal-komunikazzjonijiet fil-Kummissjoni Ewropea fi Brussell, hi għandha mobbiltà mnaqqsa u ilha taħdem għall-istituzzjoni Ewropea mill-2002.
Staqsejnieha x’tip ta’ arranġamenti speċjali ġew ipprovduti lilha u jekk tħossx li d-diżabbiltà tagħha kinitx ta’ ostaklu għal xogħolha.

“Il-Kummissjoni pprovdietli wheelchair, footrest, siġġu mediku u spazju riżervat għall-parking. Tpoġġew support bars fil-kamra tal-ħasil. Inħossni totalment integrata fit-tim tiegħi. Meta jkollna laqgħa, il-kollegi jiġu b’mod spontanju joffru l-għajnuna tagħhom biex iwassluni jew jitolbuni x’jistgħu jagħmlu. Hu pjaċir għalija li nħossni apprezzata u rikonoxxuta għal xogħli. M’għandi ebda trattament speċjali, naħdem bħal ħaddieħor, b’attitudni benevolenti f’dak li għandu x’jaqsam mal-mobbiltà.”

Krystle tagħti wkoll il-parir tagħha lil kandidati oħrajn bi bżonnijiet speċjali li japplikaw għal Karriera mal-UE.

“Nirrakkomanda ħafna li wieħed japplika! Ebda żvantaġġ fiżiku mhu ostakolu, il-kompetizzjonijiet huma bbażati fuq l-għarfien, mhux fuq maratona. Kulħadd hu aċċettat, ċittadinanza, kulur, ġeneru, diżabbiltà fiżika, ... xejn mhu ostaklu. Huma rappreżentati n-nazzjonalitajiet kollha tal-UE mill-orizzonti kollha, id-differenza hi pożittiva. Mhux importanti jekk intix persuna b’mobbiltà mnaqqsa Maltija jew Estonjana b’vista batuta. Multikulturali jfisser ħidma ma’ oħrajn, mingħajr ma jsiru distinzjonijiet. L-istituzzjonijiet stabbilixxew servizzi li jilqgħu t-tipi kollha ta’ nies, l-opportunitajiet indaqs huma dritt reali.”