Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Fejn nista’ nsir naf aktar dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-aġenti kuntrattwali?

Question categories:

Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tal-impjieg fit-taqsima “Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Aġenti Oħra” fir-Regolamenti tal-Persunal, kif ukoll l-aħħar informazzjoni dwar is-salarji għall-uffiċjali u l-persunal kuntrattwali (aġġornament annwali applikabbli mill-14.12.2022).

Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar ir-regoli applikabbli għall-aġent kuntrattwali fil-Kummissjoni Ewropeafid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2017)6760
Għal aktar informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tal-impjieg f’istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE, nistednuk tikkuntattja direttament lis-servizzi tar-Riżorsi Umani tagħhom.