Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Liema dettall jeħtieġli nipprovdi fl-evalwatur tal-kapaċitajiet u kemm ħin hu meħtieġ biex jimtela?

Warrab ftit tal-ħin biex tiżgura li fl-Evalwatur tal-Kapaċitajiet tipprovdi lill-bord tas-selezzjoni bl-informazzjoni kollha li se jeħtieġ biex jivvaluta t-tweġibiet tiegħek. Agħmilha ċara għall-bord tas-selezzjoni sabiex ikun jista’ jivvaluta jekk int tissodisfax il-kriterji speċifikati għall-profil mixtieq. Bis-saħħa tal-istrutturar tat-tweġibiet tiegħek madwar dawn il-kriterji, se tagħmel l-Evalwatur tal-Kapaċitajiet tiegħek aktar rilevanti u eħfef għall-evalwazzjoni.

Agħti attenzjoni partikulari lil dak li hu mitlub u wieġeb b’mod xieraq. Ġeneralment se tkun mitlub li tiddeskrivi l-aspetti tal-edukazzjoni, it-taħriġ u l-esperjenza professjonali tiegħek pertinenti għall-mistoqsija. Tista’ tintalab informazzjoni ta’ din ix-xorta bħall-isem ta’ impjegaturi, id-deskrizzjonijiet tal-impjiegi, id-dati tal-bidu u tat-tmiem, il-perċentwali ta’ ħin mgħoddi fuq kompitu partikulari, eċċ.

Il-Bord se jagħti punti abbażi tar-rilevanza, it-tul ta’ żmien, il-livell ta’ kompiti u ta’ responsabbiltajiet speċifikati fit-tab tal-Evalwatur tal-Kapaċitajiet tal-applikazzjoni online tiegħek.