Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Konvint li sar żball materjali fir-riżultat tat-test tiegħi (eż. irċevejt ir-riżultat ta’ kandidat ieħor/ma ġiex ikkoreġut it-test sħiħ tiegħi)

Question categories:

Qabel ma jikkomunika r-riżultati, il-Bord ta’ Selezzjoni jkun ivverifikahom, approvahom u vvalidahom.