Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

F’liema każ nista’ nibgħat talba għal rieżami?

Question categories:

Tista’ titlob rieżami ta’ kwalunkwe deċiżjoni tal-Bord ta' Selezzjoni jew tal-EPSO li taffettwa l-progress tiegħek fi kwalunkwe stadju tal-proċedura ta’ selezzjoni, jekk inti tqis li jkun sar żball materjali jew ksur tar-regoli tal-kompetizzjoni.