Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

X’inhu "avviż ta’ kompetizzjoni"?

Question categories:

L-istituzzjonijiet tal-UE jagħżlu l-kandidati għall-kuntratti permanenti permezz tal-organizzazzjoni ta' kompetizzjonijiet miftuħin. Kull waħda minn dawn il-kompetizzjonijiet titħabbar kemm bil-pubblikazzjoni tal-Avviż ta’ Kompetizzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll fuq is-sit web tal-EPSO. L-Avviż tal-Kompetizzjoni fih deskrizzjoni sħiħa tal-profil imfittex, ir-rekwiżiti minimi fir-rigward tal-edukazzjoni (u xi kultant l-esperjenza tax-xogħol) u jindika t-testijiet u l-eżerċizzji l-oħrajn ta’ valutazzjoni (imfasslin biex ikejlu l-ħiliet professjonali tiegħek u numru ta’ kompetenzi ewlenin) li se jsiru matul il-kompetizzjoni. L-Avviż tal-Kompetizzjoni jinkludi wkoll informazzjoni u struzzjonijiet dwar kif tapplika għall-kompetizzjoni miftuħa. B’mod ġenerali, l-Avviż ta’ Kompetizzjoni hu ppubblikat fl-ewwel jum tal-perjodu ta’ applikazzjoni.

Fid-dawl tan-numru kbir ta' applikanti, l-EPSO jqis li dan hu l-metodu l-aktar ġust u trasparenti għall-proċeduri ta' selezzjoni. Għaldaqstant, ma jistgħux jitqiesu applikazzjonijiet spontanji.