Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Ugwaljanza

Picture showing 3 people in front of a computer. One man is in a wheel chair.

 Hawn taħt hawn xi eżempji ta’ kif l-EPSO jibdel l-opportunitajiet indaqs f’realtà tax-xogħol:

  • Il-proċeduri kollha ta’ selezzjoni japplikaw b’mod konsistenti politika ta’ opportunitajiet indaqs u jirrispettaw il-leġiżlazzjoni tal-UE u dik internazzjonali kontra d-diskriminazzjoni inkluża l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-drittijiet tal-persuni b’diżabbiltà (UNCRPD).
  • Jiġu pprovduti akkomodazzjonijiet raġonevoli għal kandidati bi ħtiġijiet speċifiċi minħabba diżabbiltà jew kundizzjoni medika.
  • L-imparzjalità hija l-prinċipju ġenerali li jiggwida l-ħidma tal-Bordijiet tas-Selezzjoni tal-EPSO. Il-membri tal-Bord tas-Selezzjoni jinħatru minn sfondi differenti biex jiżguraw bilanċ f’termini ta’ ġeneru, età, nazzjonalitajiet, lingwi, eċċ. Huma mħarrġa sal-ogħla standards professjonali tas-selezzjoni u dwar metodi ta’ valutazzjoni oġġettivi u mingħajr preġudizzju.

B’dan il-mod, l-EPSO jagħmel ħiltu biex jiżgura li l-kandidati kollha jkollhom l-istess possibbiltajiet u aċċess għall-proċeduri ta' selezzjoni tiegħu.

Azzjonijiet oħra tal-EPSO jinkludu:

  • It-twettiq ta’ analiżi statistika sistematika u monitoraġġ tal-elementi tat-test sabiex jiġu żgurati metodi u valutazzjonijiet standardizzati u oġġettivi bbażati fuq il-kompetenza.
  • Il-ġbir ta’ feedback sistematiku mill-kandidati permezz ta’ stħarriġ dwar is-sodisfazzjon li jippermetti lill-EPSO jitjieb kontinwament.
  • It-twettiq ta’ skrinjar anonimizzat tas-CVs u mmarkar ta’ testijiet bil-miktub abbażi ta’ kriterji oġġettivi biss.
  • It-twettiq ta’ skrinjar tal-aċċessibbiltà tal-komunikazzjoni, tal-proċeduri ta' selezzjoni u tat-testijiet tal-EPSO. Jekk ikun meħtieġ, l-EPSO jipproduċi formati adattati aċċessibbli għat-teknoloġija ta’ assistenza.

Sib aktar dettalji fit-taqsima tal-FAQs iddedikati għall-Opportunitajiet Indaqs.

Għandek bżonn aġġustamenti speċjali għall-eżamijiet ta’ selezzjoni tal-EPSO minħabba xi diżabbiltà jew kundizzjoni medika? Skopri aktar billi tiċċekkja t-taqsima ta’ informazzjoni importanti fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

 

Ara l-video tagħna hawn taħt biex issir taf aktar dwar l-akkomodazzjonijiet kollha possibbli li nipprovdu fit-testijiet ta’ selezzjoni tagħna għal kandidati b’diżabbiltà jew bi bżonnijiet speċifiċi:

Video file