Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Vienlīdzīgas iespējas, daudzveidība un iekļautība

Viens no Eiropas Savienības galvenajiem mērķiem ir veicināt sabiedrības gatavību pieņemt atšķirīgos, cīnīties pret aizspriedumiem un iepazīstināt ar daudzveidības priekšrocībām mūsu sabiedrībā.

Eiropas Personāla atlases birojs tiecas visiem kandidātiem piedāvāt vienlīdzīgas iespējas un piekļuvi neatkarīgi no viņu rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētiskajām iezīmēm, valodas, reliģijas vai pārliecības, politiskiem vai kādiem citiem uzskatiem, piederības mazākumtautībai, dzimšanas, invaliditātes, dzimumorientācijas vai jebkādas citas iezīmes.

EPSO atlases procedūras ir veidotas tā, lai tās būtu skaidras, pārredzamas un pieejamas visiem kandidātiem. Apzinot un novēršot traucējošus faktorus, iespējamus aizspriedumus un diskriminācijas risku, mērķis ir visiem dot vienādas iespējas apliecināt savu kompetenci un prasmes.

EPSO ir apņēmies piesaistīt talantīgus cilvēkus ar atšķirīgu izcelsmi. Tas cenšas palielināt ES iestādēs strādājošo talantīgo cilvēku dažādību, lai ES civildienests atspoguļotu pilsoņu daudzveidību, jo galu galā civildienests pārstāv viņus un kalpo viņiem.

Jums ir ar pieejamību saistītas grūtības? Dariet to zināmu mums, lai palīdzētu uzlabot saziņas un atlases procedūru pieejamību. Ja jums ir grūtības piekļūt dažām šīs tīmekļvietnes daļām un/vai dokumentiem, informējiet mūs, un mēs pēc iespējas ātrāk ar jums sazināsimies.

Jums ir nepieciešami īpaši EPSO atlases testu pielāgojumi invaliditātes vai medicīniska stāvokļa dēļ? Uzziniet vairāk, izpētot svarīgas informācijas sadaļu šīs lapas labajā malā.