Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Vienlīdzība

 Zemāk sniegti daži piemēri, kā EPSO vienlīdzīgu iespēju principu īsteno reālajā dzīvē.

  • Visās atlases procedūrās tiek konsekventi piemērota vienlīdzīgu iespēju politika un tiek ievēroti ES un starptautiskie tiesību akti diskriminācijas novēršanas jomā, tostarp ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD).
  • Tiek nodrošināti saprātīgi pielāgojumi kandidātiem, kuriem ir īpašas vajadzības invaliditātes vai medicīniska stāvokļa dēļ.
  • Objektivitāte ir EPSO atlases komisiju darba vispārīgs pamatprincips. Lai nodrošinātu līdzsvaru dzimuma, vecuma, valstspiederības, valodu ziņā un pēc citām pazīmēm, ieceļ atšķirīgus atlases komisiju locekļus. Viņus apmāca saskaņā ar augstākajiem profesionālajiem atlases standartiem, un viņi apgūst objektīvas un no aizspriedumiem brīvas novērtēšanas metodes.

Šādi EPSO tiecas nodrošināt, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas un piekļuve EPSO atlases procedūrām.

Vēl daži EPSO veikto darbību piemēri:

  • tiek veikta pārbaudījumos iekļauto jautājumu un uzdevumu sistemātiska statistiska analīze un uzraudzība, lai nodrošinātu standartizētas un objektīvas uz kompetenci balstītas metodes un novērtējumu;
  • ar aptauju palīdzību tiek regulāri vāktas kandidātu atsauksmes, lai EPSO spētu nemitīgi uzlabot savu darbu;
  • dzīves un darba aprakstus (CV) pārbauda anonimizētā formā, un rakstiskos pārbaudījumus un novērtē tikai pēc objektīviem kritērijiem;
  • tiek pārbaudīta EPSO saziņas, atlases procedūru un testu pieejamība. Vajadzības gadījumā EPSO sagatavo pielāgotus formātus, kas pieejami palīgtehnoloģijai.

Plašāku informāciju meklējiet mūsu vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā par vienlīdzīgām iespējām.

Jums ir nepieciešami īpaši EPSO atlases testu pielāgojumi invaliditātes vai medicīniska stāvokļa dēļ? Par šo varat uzzināt vairāk, izpētot svarīgas informācijas sadaļu šīs lapas labajā pusē.

 

Noskatieties zemāk pieejamo video, lai uzzinātu vairāk par iespējamiem atlases testu pielāgojumiem, kurus nodrošinām kandidātiem ar invaliditāti vai īpašām vajadzībām:

Video file