Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Vispārīgās un konkrētās atbilstības prasības

Vispārīgās un konkrētās atbilstības prasības ir nosacījumi, kas kandidātiem ir jāizpilda, lai viņi varētu pieteikties darbam ES iestādēs. 

Prasības ir ļoti atšķirīgas un atkarīgas no tā, vai kandidāti piesakās, lai kļūtu par pastāvīgiem darbiniekiem vai pagaidu darbiniekiem, līgumdarbiniekiem, vai norīkotiem valsts ekspertiem. 

Atbilstības kritēriji un minimālās prasības ir norādītas paziņojumā par konkursu, uzaicinājumā izteikt ieinteresētību vai paziņojumā par vakanci, kas papildina katru paziņojumu par iespēju dabūt darbu

Vairāk par atlases procedūrām varat uzzināt mūsu lapā “Kā pieteikties”.
 

Vispārīgas atbilstības prasības

Visiem pieteikuma iesniedzējiem ir jāatbilst vismaz trim vispārīgiem kritērijiem:  

  • pilntiesīgs Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis,
  • izpildījis valsts tiesību aktos noteiktās prasības attiecībā uz militāro dienestu,
  • iesniedzējam piemīt attiecīgo pienākumu pildīšanai atbilstošas rakstura īpašības.

ES iestādes, aģentūras un citas struktūras var izvirzīt vēl citus atbilstības kritērijus.

Konkrētas atbilstības prasības

Kandidātiem ir jāatbilst arī konkrētām prasībām, kas izklāstītas paziņojumā par konkursu, uzaicinājumā izteikt ieinteresētību vai paziņojumā par vakanci.

  • Prasības attiecībā uz valodu zināšanām 

Atlases procedūrai, uz kuru piesakāties, jums ir nepieciešamas vismaz divu ES oficiālo valodu zināšanas prasītajā līmenī. Konkrētās prasības attiecībā uz valodu zināšanām varat atrast attiecīgajā paziņojumā par konkursu, uzaicinājumā izteikt ieinteresētību vai paziņojumā par vakanci. Dažādie zināšanu līmeņi ir definēti Vienotajos ES valodu zināšanu kritērijos (pašnovērtējuma tabula).

  • Prasības attiecībā uz izglītību 

Minimālās prasības attiecībā uz izglītību ir atkarīgas no vajadzīgā profila. Parasti prasības ir šādas:

visiem amatiem, kam nav prasīta augstākā izglītība (asistenta līmenis; I funkciju grupa: fizisks darbs un administratīvais atbalsts; II funkciju grupa: lietvedības/sekretariāta/biroja vadības uzdevumi; III funkciju grupa: administratīvi uzdevumi/konsultatīvi uzdevumi/ ar valodām saistīti uzdevumi/tehniski uzdevumi) tiek prasīta pabeigta vidējā izglītība; 

visiem amatiem, kam ir prasīta augstākā izglītība (administratora līmenis; IV funkciju grupa) prasa pabeigtu augstāko izglītību (kas iegūta vismaz trīs gadus ilgās studijās).

  • Darba pieredze 

Jums ir jāatbilst tām prasībām par profesionālo pieredzi, kas norādītas attiecīgajā paziņojumā par konkursu, uzaicinājumā izteikt ieinteresētību vai paziņojumā par vakanci.

  • Vecuma prasības

Nav vecuma ierobežojuma kandidēšanai uz amatu ES iestādēs, tomēr pensionēšanās vecums arī nesen darbā pieņemtiem ierēdņiem ir 66 gadi. Sīkāka informācija atrodama ES ierēdņu Civildienesta noteikumos.
 

Ja vajadzīga sīkāka informācija, apmeklējiet mūsu vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļu par atbilstības kritērijiem.