Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Vispārīgās un konkrētās atbilstības prasības

agenda pencil glasses usb key

Vispārīgās un konkrētās atbilstības prasības ir nosacījumi, kas kandidātiem ir jāizpilda, lai viņi varētu pieteikties darbam ES iestādēs. 

Prasības atšķiras atkarībā no tā, vai kandidāts piesakās uz pastāvīga darbinieka, pagaidu darbinieka, līgumdarbinieka vai norīkota valsts eksperta vietu. 

Atbilstības kritēriji un minimālās prasības ir norādītas paziņojumā par konkursu, uzaicinājumā izteikt ieinteresētību vai vakances paziņojumā, kas papildina katru darba piedāvājuma paziņojumu

Vairāk par atlases procedūrām varat uzzināt mūsu lapā “Atlases procedūra”.
 

Vispārīgās atbilstības prasības

Visiem pieteikuma iesniedzējiem ir jāatbilst vismaz trim vispārīgiem kritērijiem:  

  • jābūt tiesīgam pilnībā izmantot Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa tiesības (vairāk par to, ko nozīmē būt ES pilsonim, lasiet te: ES pilsonība: Tiesības un iespējas (europa.eu)),
  • jābūt izpildījušam valsts tiesību aktos noteiktās militārā dienesta prasības,
  • jāpiemīt paredzēto pienākumu veikšanai vajadzīgajām rakstura īpašībām.

ES iestādes, aģentūras un struktūras var izvirzīt vēl citus atbilstības kritērijus.

Konkrētas atbilstības prasības

Kandidātiem ir jāatbilst arī konkrētām prasībām, kas izklāstītas paziņojumā par konkursu, uzaicinājumā izteikt ieinteresētību vai paziņojumā par vakanci.

  • Prasības attiecībā uz valodu prasmēm 

Lai varētu piedalīties atlases procedūrā, kandidātiem parasti ir nepieciešamas vismaz divu ES oficiālo valodu zināšanas noteiktā līmenī. Konkrētās prasības attiecībā uz valodu zināšanām varat atrast attiecīgajā paziņojumā par konkursu, uzaicinājumā izteikt ieinteresētību vai paziņojumā par vakanci. Dažādie zināšanu līmeņi ir definēti Eiropas vienotajā valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmā (pašnovērtējuma tabula).

  • Prasības attiecībā uz izglītību 

Minimālās prasības attiecībā uz izglītību dažādiem profiliem ir atšķirīgas. Parasti prasības ir šādas:

Visiem amatiem, kam nav nepieciešama augstākā izglītība (asistenta līmenis; I funkciju grupa: manuālie un administratīvie atbalsta dienesta uzdevumi; II funkciju grupa: lietvedības / sekretariāta / biroja vadības uzdevumi; III funkciju grupa: administratīvi / konsultatīvi / ar valodām saistīti / tehniski uzdevumi), tiek prasīta pabeigta vidējā izglītība; 

Visiem amatiem, kam nepieciešama augstākā izglītība (administratora līmenis; IV funkciju grupa), tiek prasīta pabeigta augstākā izglītība (kas iegūta vismaz trīs gadus ilgās studijās).

  • Darba pieredze 

Jums ir jāatbilst profesionālās pieredzes prasībām, kuras norādītas attiecīgajā paziņojumā par konkursu, uzaicinājumā izteikt ieinteresētību vai paziņojumā par vakanci.

  • Vecuma prasības

Darbam ES iestādēs var pieteikties jebkurā vecumā. Pensionēšanās vecums jaunpieņemtajiem ierēdņiem ir 66 gadi. Sīkāka informācija atrodama ES ierēdņu Civildienesta noteikumos.
 

Sīkāku informāciju atradīsiet mūsu vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā par atbilstības kritērijiem.