Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

ES iestāžu darbinieku kategorijas

Picture showing an older woman shaking the hand of a younger man

The EU offers employment in various staff categories: permanent officials, contract and temporary staff, seconded national experts, trainees and others. 

Click on the tabs below to learn more about employment details for each staff category. 

You can also check our Selection process section to learn more about the selection procedures for each staff category. 

Try our sample tests to see what skills you already have and what others you may need to develop to successfully pass the selection procedure. 

You can also learn more about different EU Career profiles and available job opportunities.

Pastāvīgie darbinieki ir ES civildienesta ierēdņi, kas pieņemti darbā uz nenoteiktu laiku. Tieši viņi veido ES personāla lielāko daļu.

ES pastāvīgos ierēdņus iedala trīs kategorijās: administratori (AD), asistenti (AST) un sekretāri/lietveži (AST/SC).

Administratori

Administratori strādā dažādās nozarēs, piemēram, tieslietu, tiesību, finanšu, vides un klimata pārmaiņu, ārlietu, lauksaimniecības, ekonomikas, IT, komunikācijas, cilvēkresursu, zinātnes, rakstiskās un mutiskās tulkošanas jomā. 

Viņu darba pienākumos ietilpst politikas un tiesību aktu izstrāde, analīzes veikšana un konsultēšana, regulatīvo uzdevumu izpilde, dalība starptautiskās sarunās, sadarbība ar ieinteresētajām personām un partneriem, iedzīvotāju iesaiste, ES tiesību aktu tulkošana un rediģēšana. 

Administratoru karjera virzās pakāpeniski, proti, no AD5 līdz AD16 pakāpei, kur AD5 ir sākotnējā pakāpe darbiniekiem ar augstāko izglītību, savukārt AD15 un AD16 pakāpes tiek piešķirtas ģenerāldirektoriem. 

Speciālistu profilos darbā var pieņemt arī augstākā pakāpē, AD6 vai AD7. Tomēr šādā gadījumā pārsvarā tiek prasīts, lai kandidātiem būtu attiecīga, vairāku gadu garumā iegūta izglītība un ievērojama darba pieredze. 

Vidējā līmeņa vadītāju amatu kandidātiem jāatbilst AD9 līdz AD12 pakāpes prasībām. Lai kandidātu varētu atlasīt un pieņemt darbā kādā no šīm augstākajām pakāpēm, viņam jābūt iepriekšējai pieredzei vadošā amatā.

Asistenti

Asistenti parasti veic izpildfunkcijas vai tehniskus pienākumus, sniedzot atbalstu finanšu, komunikācijas, administrācijas, pētniecības, IT, politikas īstenošanas un citās jomās. 

Asistenta karjera virzās no AST1 līdz AST11 pakāpei, un šie darbinieki parasti sāk strādāt AST1 vai AST3 pakāpē. 

Sekretāri/lietveži – atbalsta personāls
 
Sekretāri un lietveži parasti atbild par biroja vadību un nodrošina tehnisku un administratīvu atbalstu. Viņu pienākumos ietilpst dokumentu un dosjē noformēšana, atbalsta sniegšana nodaļas vai struktūrvienības darbā (sanāksmes, dienesta komandējumi, dienaskārtības), informācijas apkopošana un izplatīšana (datubāzu un dosjē atjaunināšana), tehnisku uzdevumu veikšana.  

Sekretāru/lietvežu karjera virzās no AST/SC1 līdz AST/SC6 pakāpei. Jaunus darbiniekus parasti pieņem darbā AST/SC1 vai AST/SC2 pakāpē. 

 

Plašāku ieskatu var gūt algu tabulā.

Uzziniet vairāk par pastāvīgo darbinieku atlases procedūrām un vakancēm.

Ar Eiropas Savienības iestāžu darbiniekiem var slēgt arī līgumus uz noteiktu laiku. 

Līgumdarbinieki veic dažādus tehniskus vai administratīvus uzdevumus un īslaicīgi var strādāt specializētās jomās, kur trūkst pastāvīgo darbinieku ar nepieciešamajām zināšanām.

Līgumdarbiniekus parasti pieņem darbā ar līgumu uz noteiktu laiku (ne vairāk kā 6 gadi jebkurā ES iestādē), bet dažos gadījumos viņiem var piedāvāt arī līgumus uz nenoteiktu laiku (birojos, aģentūrās, delegācijās vai pārstāvniecībās). 

Līgumdarbiniekus atlasa divējādi: izmantojot CAST pastāvīgo atlases procedūru (CAST Permanent) vai ad hoc atlases procedūru

CAST ir saīsinājums no Contract Agents Selection Tool, kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē līgumdarbinieku atlases rīks, savukārt procedūras apzīmējums Permanent (tulkojumā “pastāvīga”) nozīmē, ka šai atlases procedūrai nav noteikta pieteikšanās termiņa.

CAST pastāvīgajā atlases procedūrā var pieteikties uz dažādiem amatu profiliem. Tajā kandidāti piesakās uz profilu, nevis uz konkrētu amatu.

Izsludinot vakances ad hoc līgumdarbiniekiem, ES iestādes, struktūras un aģentūras konkrētu amata vietu aizpildīšanai var pieņemt darbā arī līgumdarbiniekus. Šādā gadījumā katrai vakancei ir noteikts pieteikšanās termiņš

Ja rodas vajadzība pēc līgumdarbiniekiem, ad hoc vakances var publicēt dažādiem profiliem, piemēram, vietņvežiem, politikas speciālistiem, lingvistiem, projektu koordinatoriem, drošības speciālistiem, inženiertehniskajiem vadītājiem, autovadītājiem, komunikācijas speciālistiem, pētniekiem u. c. 

Par pieteikšanos uz vakancēm, kas izsludinātas CAST pastāvīgajā vai ad hoc atlases procedūrā, vairāk varat uzzināt mūsu lapā “Atlases procedūra”.

Gan CAST pastāvīgās, gan ad hoc procedūrās kandidātus, kam piedāvāts līgums, pieņems darbā uz noteiktu laiku. Dažās ES struktūrās un aģentūrās līgumus var pagarināt uz nenoteiktu laiku.

Atkarībā no ieņemamā amata pienākumiem līgumdarbiniekus iedala četrās funkciju grupās (karjeras līmeņos):

Funkciju grupa (FG)

Pakāpe

Pienākumi

IV FG

13 –18

Administratīvie, padomdevēju, lingvistiski un līdzvērtīgi tehniski uzdevumi, ko veic ierēdņu vai pagaidu darbinieku uzraudzībā.

III FG

8 –12

Izpildes uzdevumi, dokumentu sagatavošana, grāmatvedība un citi līdzvērtīgi tehniski uzdevumi, ko veic ierēdņu vai pagaidu darbinieku uzraudzībā.

II FG

4 – 7

Lietvedības un sekretariāta uzdevumi, biroja vadīšana un citi līdzvērtīgi tehniski uzdevumi, ko veic ierēdņu vai pagaidu darbinieku uzraudzībā.

I FG

1 – 3

Manuālie un administratīvie atbalsta dienesta uzdevumi, ko veic ierēdņu vai pagaidu darbinieku uzraudzībā.

Plašāku ieskatu varat gūt algu tabulā (14.12.2023. – C/2023/1544).

Atrodiet pieejamās darba iespējas līgumdarbiniekiem.

Pagaidu darbiniekus pieņem darbā, lai uz noteiktu laiku aizpildītu brīvās amata vietas ES iestādēs un aģentūrās. Līgumattiecības var ilgt no dažiem mēnešiem līdz vairākiem gadiem. 

Pagaidu darbinieki var veikt regulatīvā, juridiskā, zinātniskā vai finansiālā atbalsta uzdevumus;  analizēt politiku un datus; veikt IT, administratīvus, pētniecības, komunikācijas, plānošanas un citus pienākumus.

Pagaidu darbinieki ieņem amatus, kuros nepieciešama dažāda veida kvalifikācija un specializācija, proti, no asistenta līdz pat augstāka līmeņa administratora amata vietām. 

Administratora amatā pagaidu darbiniekus var pieņemt AD5–AD6 vai augstākā pakāpē. Līdzīgā kārtā asistentus pieņem AST1–AST3 pakāpē, bet specializētākos profilos tā var būt arī augstāka pakāpe.

Plašāku ieskatu var gūt algu tabulā.

Uzziniet vairāk par pagaidu darbinieku atlases procedūrām un vakancēm.

ES stažēšanās programmas paredzētas tiem, kas nesen absolvējuši augstskolu un meklē iespēju pilnveidot savas profesionālās prasmes, paplašināt kontaktus un uzlabot zināšanas par ES.

Prakse jeb stažēšanās sniedz plašu ieskatu ES civildienesta darbā, tās ietvaros var iepazīt dažādas jomas: tiesības, cilvēkresursi, vide, komunikācija, finanses, datu aizsardzība, zinātniskā pētniecība, ārpolitika, intelektuālais īpašums, kā arī daudzas citas. 

Stažēšanās ES iestādēs – Eiropas Parlamentā, Eiropas Komisijā, ES Padomē, Eiropas Revīzijas palātā – un aģentūrās parasti ilgst piecus mēnešus

Praksei var pieteikties tikai augstskolu absolventi. Pēc pieņemšanas darbā praktikantiem uztic uzdevumus, kas pielīdzināmi zemākās administratoru pakāpes pienākumiem.

Pārsvarā stažēšanās ir apmaksāta, parasti tie ir ap 1200 eiro mēnesī.

Par stažēšanos un pieteikšanos vairāk uzzināsiet mūsu lapā par prakses iespējām

Varat arī iepazīties ar programmu “ES karjeras “vēstnieki” augstskolās” – tajā darbojas studenti, kas savās augstskolās vēlas popularizēt darbu ES iestādēs.

ES iestādes un aģentūras pieņem darbā šādu ekspertu, kad tām vajadzīgs darbinieks, kuram ir unikālās prasmes, ko var piedāvāt attiecīgais norīkotais valsts eksperts (NVE): tās var būt tehniskas, juridiskas, ar drošību, finansēm u.c. jomām saistītas zināšanas.  

NVE vakances bieži izziņo EPSO lapā par darba iespējām. Visa informācija par atlases procedūru, norīkojuma nosacījumiem, atbilstības kritērijiem un darba pienākumiem atrodama attiecīgajā paziņojumā par vakanci. 

Darbā pieņemošās ES iestādes, aģentūras un citas struktūras pašas rīko pieteikšanās un atlases procedūras. 

Ja vēlaties saņemt informāciju par pašreizējām iespējām pieteikties uz šādu darbu, sazinieties ar savas valsts pastāvīgo pārstāvniecību ES.

Ir vēl vairākas citas darbinieku kategorijas.

• Pagaidu darba aģentūras darbinieki 
• ES eksperti
• Deputātu palīgi
• Ārštata valodu speciālisti
• Apkalpojošais un ēdnīcu personāls

Attiecīgajā lapā varat uzzināt vairāk par šīm kategorijām un to, kādas procedūras jāievēro, lai pieteiktos darbā kādā no tām.