Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Priekšrocības

ES iestāžu un citu struktūru darbinieki savā darbā Eiropas Savienības vērtības īsteno rīcībā, kā arī palīdz pieņemt lēmumus un īstenot plānus, kas būtiski ietekmē miljoniem ES iedzīvotāju.

ES iestādes arī piedāvā dažādas pievilcīgas priekšrocības, lai apmierinātu savu darbinieku profesionālās, personiskās un izglītošanās vajadzības.

Vairāk varat uzzināt, noklikšķinot uz zemāk redzamajām cilnēm.

Darbs tādā strauji mainīgā vidē, kāda ir ES iestādēs, var prasīt ļoti daudz enerģijas un laika. Tomēr ES atbalsta veselīgu līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi, jo tas motivē cilvēkus sevi parādīt no vislabākās puses gan darbvietā, gan ārpus tās.

Strādājot ES iestādēs, jums ir iespēja gan veidot karjeru, gan nepamest novārtā privāto dzīvi. Jums nav jāizvēlas tikai viena no abām iespējām.

Elastīgs darba grafiks, tāldarba sistēma, pieeja dažādiem personīgās izaugsmes kursiem un daudzveidīga un iekļaujoša darba kultūra, pabalsti ekspatriantiem (piemēram, ceļošanas pabalsts un ekspatriācijas pabalsts) un “ģimenei draudzīgi” pabalsti un priekšrocības (piemēram, pabalsts par apgādībā esošiem bērniem, Eiropas skolas, iespēja doties vecāku atvaļinājumā) ir tikai daži no piedāvātajiem bonusiem, kas veicina darbinieku labklājību.

Neatkarīgi no tā, vai piesakāties uz pastāvīgu amatu vai pagaidu darba līgumu, ES iestādes piedāvā konkurētspējīgu algu, kas atbilst jūsu prasmēm, pieredzei, pienākumiem un motivācijai.

Algas ir atkarīgas no pakāpes un funkcijas: ierēdņu sākuma alga ir no 3000 eiro (AST) līdz 5000 eiro (AD) atkarībā no sākotnējās pakāpes, savukārt sākuma alga dažādām līgumdarbinieku funkciju grupām ir no 2000 eiro līdz 2500 eiro. Algas palielinājums ir atkarīgs no jūsu veikuma un karjeras gaitā nostrādātajiem gadiem.

Plašāku ieskatu var gūt algu tabulā.

Atkarībā no jūsu personīgās situācijas jums var būt tiesības arī uz īpašām piemaksām, tādām kā apgādājama bērna pabalsts, ekspatriācijas pabalsts, transporta izdevumu atlīdzināšana vai ārvalstnieka pabalsts.

Plašāka informācija atrodama ES Civildienesta noteikumos.

Ja jums jau ir ģimene vai to plānojat, jums būs tiesības uz papildu pabalstiem un priekšrocībām, piemēram, apgādnieka pabalstu un bērnu pabalstu, vecāku atvaļinājumu, izglītības pabalstu, kā arī ikgadēju pabalstu ceļa izdevumu segšanai (ārzemēs strādājošiem un viņu ģimenes locekļiem).

Strādājot Briselē vai Luksemburgā, iegūsiet vēl kādu priekšrocību — tās abas ir ģimenēm draudzīgas pilsētas ar izcilām valsts un starptautiskajām skolām un bērnu aprūpes iestādēm. Tajās ir arī Eiropas skolas, kas piedāvā daudzvalodīgu un multikulturālu izglītību ES iestāžu darbinieku bērniem.

 

Eiropas skolas

Eiropas skolas ir oficiāli atzītas izglītības iestādes, kuras kopīgi pārzina 27 ES dalībvalstu valdības. Tās paredzētas galvenokārt ES iestāžu darbinieku bērniem. Eiropas skolu misija ir daudzās valodās nodrošināt multikulturālu un kvalitatīvu izglītību pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas vecuma skolēniem. Pamatapmācību nodrošina ES oficiālajās valodās. Šis princips ļauj nodrošināt skolēna dzimtās valodas (jeb viņa pirmās valodas) prioritāti. Līdz ar to katrā skolā ir vairākas valodu plūsmas. Lai veicinātu skolas vienotību un patiesi multikulturālu izglītību, daudz uzmanības pievērš svešvalodu apguvei, sapratnei un lietošanai.

Eiropas skolu tīklā pašlaik ir 13 skolas, kurās kopumā reģistrēti apmēram 28 300 skolēnu. Vairums no viņiem mācās Briselē vai Luksemburgā, bet Eiropas skolas ir arī citās dalībvalstīs.

Varat uzzināt vairāk par Eiropas skolu mērķiem un principiem un uzzināt visu šo skolu atrašanās vietu.

Darbs ES iestādēs sniedz profesionālas un personīgas izaugsmes iespējas visa darba mūža garumā.

Attīstot jaunas prasmes, darbinieki var saglabāt augstu motivāciju, attīstīties savā profesijā un pilnībā īstenot karjeras potenciālu.

Ir pieejami mācību kursi par plašu tematu loku, piemēram, ES diplomātija, iekļautība un daudzveidība, ES politikas virzieni, starpiestāžu attiecības, darbavieta un sociālie risinājumi, IT un digitālā attīstība, kā arī daudzi citi.

Par daļu no mācību kursiem ir atbildīga Eiropas Administrācijas skola (EUSA) — organizācija, kas izveidota ar mērķi nodrošināt augstas kvalitātes kursus ES darbiniekiem no dažādām iestādēm.

ES ierēdņi brīvi pārvalda vismaz divas ES valodas, bet, pirms tiem dod pirmo paaugstinājumu amatā, viņiem jāpierāda arī trešās ES valodas zināšanas.

ES darbinieki ikdienā strādā vairākās valodās. Pastāvīga valodu zināšanu pilnveide ir svarīga darbinieku karjeras daļa, tāpēc ES piedāvā dažādus valodu kursus.