Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

EPSO testi

multiple choice tests

EPSO konkursi jeb atlases procedūras ietver virkni pārbaudījumu, kuru mērķis ir novērtēt kandidātu vispārīgās prasmes, kā arī prasmes kādā konkrētā jomā.

Paziņojums par konkursu ir vienīgais oficiālais dokuments, kurā ir sniegta detalizēta informācija par pārbaudījumiem, kas tiks izmantoti attiecīgajā konkursā.
Visus paziņojumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šajā lapā ir sniegti daži tādu pārbaudījumu paraugi, kurus EPSO varētu izmantot konkursos, kurus tas rīko. Mērķis ir tikai iepazīstināt iespējamos kandidātus ar pārbaudījumu struktūru un saturu. Šīs lapas mērķis nav sagatavot kandidātus atlases testu kārtošanai, — tas nav EPSO uzdevums.

Ņemiet vērā, ka kandidātiem vairs nav iepriekš jārezervē pārbaudījuma kārtošanas laiks. Visus kandidātus uzaicina kārtot pārbaudījumu vienlaicīgi (datums un laiks tiek norādīts uzaicinājumā).

Ja vēlaties uzzināt vairāk par EPSO atlases procedūrām, ieskatieties arī lapā “Mīti un fakti par EPSO testiem”.

Aicinām jūs arī iepazīties ar EPSO vispārīgo kompetenču sistēmu. Tur atrodama plašāka informācija par to, kuras prasmes ES iestādes un struktūras, kurām EPSO atlasa darbiniekus, uzskata par svarīgām ikvienā amatā. Dažas no šīm prasmēm novērtē EPSO priekšatlases posmā, bet citas novērtē pašas ES iestādes un struktūras tālākajā atlasē, kas saistīta ar pieņemšanu darbā.

EPSO TESTI — JAUNS KONKURSU MODELIS (NO 2023. GADA)
EPSO TESTI — IEPRIEKŠĒJAIS KONKURSA PROCEDŪRU MODELIS (LĪDZ 2022. GADAM)

Main steps

  • Eligibility - evaluation of eligibility criteria and minimum requirements is done by the Selection Board.
  • Talent screener- only used for specialist competitions. In their application form, candidates are asked to list all their professional skills, experience and qualifications, which will then be assessed by the Selection Board.
  • Computer based multiple-choice tests - verbal, numerical, abstract reasoning tests and, for certain specialist competitions, tests on field-related competencies. All tests are remotely proctored. 
  • Assessment centre phase - the final stage for the testing of general and field-related competencies under EPSO’s former competition model (published until the end of 2022). Through various tests, Selection Board members evaluate skills such as analysis and problem-solving, communicating, prioritising and organising, delivering quality and results, and others. The Assessment Centre tests are organised in an online format (remote) and the tests usually take place on different dates.

Types of tests

Below for each profile you can find the list of possible tests and some samples of questions that candidates may encounter.

Administrators (AD-Generalists)

Administrators (AD–Specialists)

Assistants (AST)

Assistants (AST-SC)

Interpreters (AD)

Lawyer-linguists (AD)

Translators (AD)

LĪGUMDARBINIEKI / <em><em>CAST</em></em> PASTĀVĪGĀ ATLASES PROCEDŪRA

On this page you will find some sample tests that candidates may have to pass when taking part in the Contract Agents / CAST Permanent selection procedure.

All these tests will be computer-based and you will take them at the same time via remotely proctored testing. 

Reasoning skills tests:

  • Verbal (assesses your ability to think logically and understand verbal, numerical information). Try our verbal sample tests.
  • Numerical (assesses your ability to think logically and understand numerical information). Try our numerical sample tests.
  • Abstract (assesses your ability to think logically and understand the relations between concepts involving no linguistic, spatial or numerical elements). Try our abstract sample tests.

Ready to go one step further? Then try our long version of verbal, numerical and abstract sample tests, also in a quiz format:

 You can also consult an accessible version of these sample tests.

Please note that currently, these sample tests are only available in EN, FR and DE. Learn more about EPSO’s current work on this topic here.

Competency test for each profile

Currently, EPSO is responsible only for organising the reasoning skills tests, but not for the competency tests. The recruiting services of the EU institutions have adapted the selection procedure of Contract Agents accordingly, and keep their relevant services informed of the applicable procedure.