Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

EPSO testi

multiple choice tests

EPSO konkursi jeb atlases procedūras ietver virkni pārbaudījumu, kuru mērķis ir novērtēt kandidātu vispārīgās prasmes, kā arī prasmes kādā konkrētā jomā. Sīkāku informāciju atradīsiet EPSO kompetenču satvarā.

Paziņojums par konkursu ir vienīgais oficiālais dokuments, kurā ir sniegta detalizēta informācija par pārbaudījumiem, kas tiks izmantoti attiecīgajā konkursā.

Šajā lapā iekļautie testu paraugi palīdzēs jums gūt priekšstatu par dažādiem EPSO konkursos izmantotajiem pārbaudījumu veidiem. Šīs lapas mērķis nav sagatavot kandidātus atlases testu kārtošanai – tas nav EPSO uzdevums.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par EPSO atlases procedūrām, ieskatieties arī lapā “Mīti un fakti par EPSO testiem”.

 

EPSO TESTI — JAUNS KONKURSA PROCEDŪRU MODELIS (NO 2023. GADA)

​Learn more about test standardisation under EPSO’s new competition model

Below for each profile you can find the list of possible tests and some samples of questions that candidates may encounter.

Administrators (AD-Generalists)

Administrators (AD–Specialists)

Assistants (AST-Generalists)

Assistants (AST-Specialists)

Assistants (AST-SC)

Lawyer-linguists (AD)

Lawyer-linguists (AD) - Court of Justice

Translators (AD)

You can also see a sample mock-test for an EPSO competition.

EPSO TESTI — IEPRIEKŠĒJAIS KONKURSA PROCEDŪRU MODELIS (LĪDZ 2022. GADAM)

Galvenie posmi

  • Piemērotība – piemērotības kritēriju un minimālo prasību izvērtējumu veic atlases komisija.
  • Talantu vērtētājs (“Talent Screener”) – šis posms ir tikai speciālistu konkursos. Pieteikuma veidlapā kandidāti ir aicināti uzskaitīt visas viņu profesionālās prasmes, pieredzi un kvalifikāciju, un pēc tam to novērtē atlases komisija.
  • Ar datorizētiem daudzizvēļu testiem pārbauda spēju loģiski analizēt tekstu, matemātiskās iemaņas un abstrakto domāšanu, bet dažos speciālistu konkursos pārbauda ar attiecīgo jomu saistītās prasmes. Testu norise tiek uzraudzīta attālināti. Uzmanīgi izlasiet mūsu informāciju par IT pamatprasībām EPSO attālināti uzraudzīto testu kārtošanai | EU Careers (europa.eu) un par korporatīvajiem datoriem un tiešsaistes testiem | EU Careers (europa.eu).
  • Vērtēšanas centra posms — vispārīgo un ar konkrēto jomu saistīto kompetenču novērtēšanas pēdējais posms saskaņā ar iepriekšējo EPSO konkursa procedūru modeli (t. i., konkursiem, kas publicēti līdz pirms 2022. gada beigām). Ar dažādiem testiem atlases komisijas locekļi novērtē prasmes, piemēram, spēju analizēt, risināt problēmas, komunicēt, noteikt prioritātes un organizēt, orientāciju uz kvalitāti un rezultātu u. c. Vērtēšanas centra testus rīko tiešsaistes formātā (attālināti), un tie parasti notiek atšķirīgos datumos.

Testu veidi

Zemāk katram profilam varat atrast iespējamo pārbaudījumu sarakstu un dažus tādu jautājumu piemērus, kas kandidātiem varētu tikt uzdoti.

Administratori (AD – plašs profils)

Administratori (AD – speciālisti)

Asistenti (AST)

Asistenti (AST-SC)

Tulki (AD)

Juristi lingvisti (AD)

Tulkotāji (AD)

Contract Agents / CAST Permanent

On this page you will find some sample tests that candidates may have to pass when taking part in the Contract Agents / CAST Permanent selection procedure.

All these tests will be computer-based and you will take them at the same time via remotely proctored testing. Please read our information note on the core IT requirements for remotely proctored tests.

Reasoning skills tests:

  • Verbal (assesses your ability to think logically and understand verbal, numerical information).
  • Numerical (assesses your ability to think logically and understand numerical information).
  • Abstract (assesses your ability to think logically and understand the relations between concepts involving no linguistic, spatial or numerical elements).

Reasoning skills for FG I, II and III (CAST P).

Reasoning skills for FG IV ( CAST P).

Competency test for each profile

Pending adjustments in the testing system, EPSO will be responsible only for organising the reasoning tests, but not for the competency tests. The recruiting services of the EU institutions will adapt the selection procedure of Contract Agents accordingly, and keep their relevant services informed of the applicable procedure.