Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Kāda veida darba pieredze man vajadzīga?

Question categories:

Dažos gadījumos var prasīt, lai kandidātiem būtu atbilstīga darba pieredze.

Darba pieredzi ņem vērā tikai tad, ja tā radusies faktiskās darba attiecībās un ja:

  • tas bijis reāls, faktisks darbs;
  • darbs bijis algots;
  • esat bijis darba ņēmējs (ar jebkāda veida līgumu) vai pakalpojuma sniedzējs.

Jūsu darba pieredzi ņems vērā tikai tad, ja tā ir saistīta ar pienākumiem, kuri aprakstīti paziņojumā par to konkursu, uz kuru esat pieteicies, vai uzaicinājumā izteikt ieinteresētību, uz kuru esat atsaucies.

Jūsu darba pieredzi vērtēs šādi:

  • algots darbs saskaņā ar jebkāda veida līgumu (darba ņēmējs, pašnodarbinātais, civildienesta ierēdnis, uzņēmējs, ārštata konsultants);
  • brīvprātīgais darbs — to ņems vērā tikai tad, ja tas ticis kaut kādā veidā atalgots. Brīvprātīgajam darbam ir jābūt līdzvērtīgam pilnas slodzes darbam gan nostrādāto stundu, gan ilguma ziņā;
  • stažēšanās — prakses periodus ņems vērā tikai tad, ja prakse ir algota;
  • obligātais militārais dienests — ņems vērā tikai to dienesta periodu, kas nepārsniedz likumā noteikto obligātā dienesta ilgumu dalībvalstī, kuras pilsonis esat. (Dienēt var pirms vai pēc tās kvalifikācijas iegūšanas, kas jums dod tiesības piedalīties konkursā);
  • grūtniecības un dzemdību atvaļinājums / bērna kopšanas atvaļinājums / adopcijas atvaļinājums — šādu atvaļinājumu ņem vērā, ja tas ir darba līguma ietvaros. Ja bērns piedzimst vai tiek adoptēts, kad esat bez darba, attiecīgo atvaļinājumu neņems vērā; 
  • doktorantūras studijas — tiek pielīdzinātas darba pieredzei, pat ja tās nav apmaksātas, taču studiju ilgums nedrīkst pārsniegt trīs gadus un doktorantūras studijām jābūt sekmīgi pabeigtām;
  • nepilna laika darbs — nepilnas slodzes darba laiku aprēķina proporcionāli. Piemēram, ja esat strādājis pusslodzi sešus mēnešus, tad aprēķinās, ka jums ir trīs mēnešu darba pieredze.

Tiek ņemta vērā tikai tā darba pieredze, kas gūta pēc tam, kad iegūts diploms, kurš dod tiesības piedalīties konkursā.