Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Kā rīkoties, ja konkursa laikā esmu saskāries ar negodīgu attieksmi savu atšķirību dēļ?

EPSO piešķir lielu nozīmi līdztiesībai, dažādībai un iekļautībai un dara visu iespējamo, lai visiem kandidātiem nodrošinātu vienādas iespējas, vienādu attieksmi un vienādu piekļuvi.

Ja uzskatāt, ka esat saskāries ar netaisnīgu vai diskriminējošu attieksmi dzimuma, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisku īpašību, valodas, reliģiskās pārliecības, politisko vai citu uzskatu, piederības nacionālajai minoritātei, īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mums un dalieties savos novērojumos un sajūtās.

Kandidātu atsauksmēm pievēršam īpašu vērību, jo viņi ir mūsu līdztiesības, daudzveidības un iekļaušanas pārvaldības politikas centrā. Ja vēlaties uzzināt vairāk par šīs politikas īstenošanu praksē, ieskatieties mūsu vietnē par vienlīdzīgām iespējām.