Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Kādi apliecinošie dokumenti man jāiesniedz?

Atlases komisija izskatīs tikai dokumentus, kas pienācīgi augšupielādēti un piesaistīti attiecīgajiem ierakstiem konkursa pieteikumā jūsu EPSO kontā. Šiem dokumentiem ir jāapliecina pieteikuma veidlapā sniegtā informācija, uz kuras pamata esat pielaists dalībai konkursā.

Katrs tiešsaistes pieteikuma veidlapas ieraksts (izglītība, profesionālā pieredze un – attiecīgā gadījumā – atbildes sadaļā “Talantu vērtētājs”) ir jāpamato un jāapliecina ar attiecīgiem dokumentiem. Katrs augšupielādētais dokuments jāpiesaista ierakstam jūsu tiešsaistes pieteikumā, uz kuru tas attiecas. Norādes par dokumentu augšupielādi ir pieejamas sadaļā Kā augšupielādēt/piesaistīt apliecinošos dokumentus?

1. Identitāte

Derīga personas apliecība vai pase.

2. Izglītība

 • Diploms, kas ļauj piedalīties konkursā, kā noteikts paziņojumā par konkursu (Konkrētie nosacījumi – kvalifikācija un darba pieredze):
   • AST konkursos – vidusskolas un pēcvidusskolas diplomi,
   • AD konkursos – pēcvidusskolas diplomi;
 • attiecīgā gadījumā – apliecinājums par diploma oficiālu atzīšanu (neatkarīgi no tā, vai diplomu izsniegusi ES valsts vai trešā valsts, tas ir jāatzīst oficiālai valsts struktūrai, piemēram, ES dalībvalsts izglītības ministrijai);
 • dokumenti, kas apliecina dalību mācībās, ja tas ļauj piedalīties konkursā (sk. paziņojumu par konkursu).

3. Darba pieredze

Atlases komisija neņems vērā darba pieredzes periodus, par kuriem nav sniegts darba apraksts. Pārliecinieties, ka iesniegtie dokumenti atspoguļo jūsu darba pienākumu specifiku un apliecina pieredzes ilgumu.

3.1. Algots darbs

 • Pašreizējā(-o) un iepriekšējā(-o) darba devēja(-u) izdoti dokumenti, kuros aprakstīti jūsu veiktie pienākumi un amats (tiešā priekšnieka vēstules, novērtējuma ziņojumi, kuros aprakstīti jūsu pienākumi, darba devēja sniegtie darba apraksti, līgumi, kuros detalizēti aprakstīti veiktie pienākumi, u. c.);
 • darba līgums(-i) ar sākuma un beigu datumu vai pirmais un pēdējais algas izraksts.

Dokumentiem jābūt datētiem, uz tiem jābūt uzņēmuma oficiālajai galvenei, zīmogam, kā arī atbildīgās personas vārdam un parakstam.  

3.2. Pašnodarbinātās personas – brīvās profesijas

 • Faktūrrēķini, līgumi, pasūtījuma dokumenti;
 • e-pasta sarakste;
 • sanāksmju protokoli;
 • nodokļu rēķini;
 • dalība profesionālā apvienībā.

Sīkāku informāciju meklējiet paziņojumā par konkursu un, konkrētāk, sadaļā “Apliecinošie dokumenti” un BUJ sadaļās “Kas var pieteikties” un “Atlase pēc kvalifikācijas (Talantu vērtētājs)”.

Ja līdz noteiktajam termiņam neiesniegsiet pietiekamus dokumentārus pierādījumus, jūsu kandidatūru var uzskatīt par neatbilstīgu un jūs var izslēgt no konkursa, pamatojot to ar apliecinošo dokumentu trūkumu.