Ugrás a tartalomra
Az Európai Bizottság logója

Az uniós intézmények alkalmazottainak kategóriái

Picture showing an older woman shaking the hand of a younger man

The EU offers employment in various staff categories: permanent officials, contract and temporary staff, seconded national experts, trainees and others. 

Click on the tabs below to learn more about employment details for each staff category. 

You can also check our Selection process section to learn more about the selection procedures for each staff category. 

Try our sample tests to see what skills you already have and what others you may need to develop to successfully pass the selection procedure. 

You can also learn more about different EU Career profiles and available job opportunities.

Állandó munkatársaink az uniós közszolgálat határozatlan időre kinevezett tagjai. Ők alkotják az uniós intézmények munkaerejének bázisát.

Az állandó uniós tisztviselők a következő három kategória valamelyikébe sorolhatók: tanácsos (AD), asszisztens (AST) vagy titkár/irodai alkalmazott (AST/SC).

Tanácsos

A tanácsosok a legkülönbözőbb szakterületeken dolgozhatnak, például: igazságügy, jog, pénzügyek, környezetvédelem, éghajlatváltozás, külügyek, mezőgazdaság, gazdaság, informatika, kommunikáció, humánerőforrás, tudomány, fordítás, tolmácsolás. 

Feladataik közé tartozik a szakpolitikák és a jogszabályok kidolgozása, elemzés és tanácsadás, szabályozási feladatok ellátása, nemzetközi tárgyalásokon való részvétel, kapcsolattartás az érdekelt felekkel, a partnerekkel és a lakossággal, vagy az uniós jogi szövegek lefordítása és lektorálása. 

A tanácsosok különböző besorolási fokozatba tartoznak: a friss diplomások AD 5-ös besorolással kezdik meg pályafutásukat, a két legmagasabb fokozat, az AD 15 és az AD 16 pedig a főigazgatóknak van fenntartva. 

Különleges szakmai profilt megkövetelő munkakörök esetében AD 6-os vagy AD 7-es fokozatú állások meghirdetésére is sor kerülhet. Ebben az esetben a pályázónak rendszerint többéves releváns tanulmányokat és szakmai tapasztalatot kell igazolnia. 

A középvezetők besorolási fokozata: AD 9–12. Az ilyen magasabb besorolási fokozatok vonatkozásában a kiválasztás és a felvétel előfeltétele a korábbi vezetői tapasztalat.

Asszisztens

Az asszisztensek általában végrehajtó vagy technikai feladatokat látnak el különböző területeken (pénzügyek, kommunikáció, adminisztráció, kutatás, informatika vagy a szakpolitikák végrehajtása). 

Általában AST 1-től AST 3-ig terjedő besorolási fokozatokban kezdik meg pályafutásukat, és AST 11-es fokozatig léphetnek elő. 

Titkár/irodai alkalmazott – kisegítő személyzet
 
A titkárok és irodai alkalmazottak általában irodai szervezőmunkát látnak el, vagy adminisztratív és technikai támogatást nyújtanak. Feladataik közé tartozik a dokumentumok és akták véglegesítése, a szervezeti egység tevékenységeinek támogatása (ülések, hivatalos utak, napirend), információk összeállítása és sokszorosítása (adatbázisok, fájlok frissítése), manuális feladatok ellátása.  

A titkári/irodai alkalmazotti kategória az AST/SC 1-től AST/SC 6-ig terjedő besorolási fokozatokat foglalja magában. Az újonnan felvett munkatársak rendszerint AST/SC 1-es vagy AST/SC 2-es fokozatban kezdik meg pályafutásukat. 

 

További információkat az illetménytáblázat tartalmaz.

Olvasson tovább a kiválasztási eljárásokról vagy böngésszen a határozatlan időre szóló állások között.

Az uniós intézményekben határozott idejű szerződéssel is lehet munkát vállalni. 

A szerződéses alkalmazottak plusz munkaerőt jelentenek azokon a szakterületeken, ahol nem áll rendelkezésre elegendő számú tisztviselő. Fizikai vagy adminisztratív feladatok széles körét látják el.

A szerződés általában határozott időre szól (az uniós intézményekben legfeljebb 6 évre), de bizonyos esetekben (hivatalokban, ügynökségeknél, küldöttségeknél vagy képviseleteken) a szerződést határozatlan időre kötik. 

A szerződéses alkalmazottak felvétele két különböző módon történik: folyamatos CAST-eljárással vagy ad hoc kiválasztással

A CAST az angol „Contract Agents Selection Tool” kezdőbetűiből alkotott betűszó, ami a szerződéses alkalmazottak kiválasztására létrehozott eljárástípust jelöli, a „folyamatos” pedig azt jelenti, hogy nincs jelentkezési határidő, a kiválasztás folyamatosan zajlik.

Folyamatos CAST-eljárással különböző profilokra lehet jelentkezni. Ilyen esetekben a pályázók profilra, nem pedig konkrét állásra jelentkeznek.

Az uniós intézményeknek, szerveknek és ügynökségeknek lehetőségük van arra is, hogy ad hoc eljárással konkrét pozíciókra keressenek szerződéses alkalmazottakat. Ebben az esetben az állásokra meghatározott határidőig lehet jelentkezni. 

Ad hoc álláshirdetéseket akkor lehet közzétenni, ha igény merül fel különféle profilú szakember (webmester, szakreferens, nyelvész, projektkoordinátor, biztonsági tisztviselő, tudományos mérnök, sofőr, kommunikációs szakember, kutató stb.) iránt. 

A Kiválasztási eljárás weboldalunkon bővebb információk olvashatók a folyamatos CAST-eljárásról és a szerződéses alkalmazottak ad hoc kiválasztásáról.

A folyamatos CAST-eljárás vagy az ad hoc kiválasztási eljárás eredményeképpen aláírt munkaszerződés határozott időre szól. Egyes uniós szerveknél és ügynökségeknél a szerződések határozatlan időre meghosszabbíthatók.

A szerződéses pozíciók négy besorolási csoportja (kategóriája):

Besorolási csoport (function group, FG)

Fokozat

Feladatok

FG IV.

13–18

A tisztviselők vagy az ideiglenes személyzet felügyelete mellett végzett igazgatási, tanácsadói, nyelvi és ezekkel egyenértékű technikai feladatok.

FG III.

8–12

A tisztviselők vagy az ideiglenes személyzet felügyelete mellett végzett végrehajtási feladatok, tervezetkészítés, könyvelés és más, ezekkel egyenértékű technikai feladatok.

FG II.

4–7

A tisztviselők vagy az ideiglenes személyzet felügyelete mellett végzett irodai és titkári feladatok, irodavezetés és más, ezekkel egyenértékű feladatok.

FG I.

1–3

A tisztviselők vagy az ideiglenes személyzet felügyelete mellett végzett fizikai és adminisztratív kisegítő-szolgáltató feladatok.

Bővebben lásd az illetménytáblázatot (2023. december 14. – C/2023/1544).

Böngésszen azon állások között, ahova szerződéses alkalmazottakat keresnek.

Az uniós intézmények és ügynökségek az üres álláshelyek betöltésére ideiglenes alkalmazottakat is felvehetnek határozott időre (ami pár hónaptól pár évig terjedhet). 

Az ideiglenes alkalmazottak szabályozási, jogi, tudományos vagy pénzügyi támogató feladatokat, illetve informatikai, igazgatási, kutatási, kommunikációs és programozási feladatokat látnak el, vagy szakpolitikai és adatelemzést végeznek.

Az ideiglenes alkalmazottak különböző végzettséget és szakképesítést igénylő álláshelyeket tölthetnek be. 

Tanácsosi állásra kezdő (azaz AD 5-ös vagy AD 6-os) vagy magasabb besorolásba vehetők fel. Az asszisztensek az AST 1-től AST 3-ig terjedő besorolási fokozatokban kezdik meg munkájukat, de speciálisabb profilok esetében magasabb kategóriákba is felvehetők.

Bővebben lásd az illetménytáblázatot.

Tudjon meg többet a kiválasztási eljárásokról vagy böngésszen az ideiglenes álláshelyek között.

Az uniós gyakornoki programok révén a friss diplomások betekintést nyerhetnek az uniós közszolgálat működésébe és fejleszthetik szakmai készségeiket.

A felvett gyakornokok bővíthetik uniós ismereteiket és értékes szakmai kapcsolatokat építhetnek ki. Az EU számos területen foglalkoztat gyakornokokat: jog, humánerőforrás, környezetvédelem, kommunikáció, pénzügy, adatvédelem, tudományos kutatás, külpolitika, szellemi tulajdon stb. 

Gyakornoki programokat hirdet meg az Európai Parlament, az Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa, az Európai Számvevőszék és a különböző uniós ügynökségek és szervek. A szakmai gyakorlatok hossza általában öt hónap

Jelentkezés feltétel az egyetemi végzettség. A gyakornokok hasonló feladatokat látnak el, mint az alacsonyabb besorolási fokozatba tartozó tanácsosok.

A gyakornokok általában kapnak fizetést (kb. 1200 euró/hónap).

A jelentkezésről és az egyéb tudnivalókról a szakmai gyakorlatokról szóló weboldalunkon tájékozódhat. 

Ha egyetemén szeretné népszerűsíteni az uniós karrierlehetőségeket, látogasson el a felsőoktatási hallgatóknak szóló weboldalukra, az „EU Careers” diáknagykövete nevű honlapra.

Az uniós intézmények és ügynökségek akkor vesznek fel kirendelt nemzeti szakértőket, amikor valamilyen konkrét (pl. technikai, biztonsági, jogi, pénzügyi) területen különleges szaktudásra vagy kompetenciára van szükségük.  

A EPSO Álláslehetőségek oldalán gyakran tesz közzé kirendelt nemzeti szakértői álláshelyeket. Az álláshirdetés tartalmazza a kiválasztási folyamattal kapcsolatos részletes tudnivalókat, a kirendelési és a pályázati feltételeket, továbbá a munkaköri leírást. 

Az uniós intézmények, szervek és ügynökségek maguk szervezik meg saját jelentkezési és felvételi eljárásaikat. 

Az aktuális lehetőségekről az egyes országok EU melletti állandó képviselete tud felvilágosítással szolgálni.

További személyzeti kategóriák:

• Kölcsönmunkaerő 
• Uniós szakértők
• Parlamenti asszisztensek
• Szabadúszó fordítók/tolmácsok
• Karbantartók és az étkezdék alkalmazottai

Az „Egyéb szerződések” weboldalunkon további információk olvashatók ezekről a munkavégzési lehetőségekről és a jelentkezés módjáról.