Ugrás a tartalomra
Az Európai Bizottság logója

Az uniós intézmények alkalmazottainak kategóriái

Picture showing an older woman shaking the hand of a younger man

Az EU alkalmazottai a következő kategóriák valamelyikébe tartoznak: állandó tisztviselők, szerződéses vagy ideiglenes alkalmazottak, kirendelt nemzeti szakértők, gyakornokok, egyéb. 

Ha szeretne többet megtudni az egyes személyzeti kategóriákról, kattintson a lenti linkekre

Kategóriától függően a pályázók kiválasztási eljárása is más és más. Bővebb információkért látogasson el a Jelentkezési tudnivalók oldalra. 

A próbatesztek segítségével képet kaphat arról, mely készségekkel rendelkezik, és mely készségeket kell még elsajátítania ahhoz, hogy sikeresen megfeleljen a kiválasztási eljáráson. 

Weboldalainkon többet is megtudhat a különböző uniós karrierlehetőségekről és megtekintheti az aktuális állásajánlatokat.

Állandó munkatársaink az uniós közszolgálat határozatlan időre kinevezett tagjai. Ők alkotják az uniós intézmények munkaerejének bázisát.

Az állandó uniós tisztviselők a következő három kategóriába sorolhatók: tanácsos (AD), asszisztens (AST) és titkár/irodai alkalmazott (AST/SC).

Tanácsos

A tanácsosok számos területen dolgozhatnak, például: igazságügy, jog, pénzügyek, környezetvédelem, éghajlatváltozás, külügyek, mezőgazdaság, gazdaság, informatika, kommunikáció, humánerőforrás, tudomány, fordítás, tolmácsolás. 

Feladataik közé tartozhat a szakpolitikák és a jogszabályok kidolgozása, elemzés és tanácsadás, szabályozási feladatok ellátása, nemzetközi tárgyalásokon való részvétel, kapcsolattartás az érdekelt felekkel, a partnerekkel és a lakossággal, vagy az uniós jogi szövegek lefordítása és lektorálása. 

A tanácsosok különböző besorolási fokozatba tartoznak: a frissdiplomások AD 5-ös fokozatban kezdik meg pályafutásukat, a főigazgatók pedig az AD 15-ös vagy az AD 16-os kategóriába tartoznak (ez utóbbi a legmagasabb fokozat). 

Különleges szakmai profilt megkövetelő munkakörök esetében AD 6-os vagy AD 7-es besorolási fokozatú állások meghirdetésére is sor kerülhet. Ebben az esetben a pályázónak rendszerint többéves releváns tanulmányokat és szakmai tapasztalatot kell igazolnia. 

A középvezetők besorolási fokozata: AD 9–12. Az ilyen magasabb besorolási fokozatoknál a kiválasztás és a felvétel előfeltétele a korábbi vezetői tapasztalat.

Asszisztens

Az asszisztensek általában végrehajtási vagy technikai/informatikai feladatokat látnak el különböző szakpolitikai területeken (pl. pénzügyek, kommunikáció, adminisztráció, kutatás). 

Általában AST 1-től AST 3-ig terjedő besorolási fokozatokban kezdik meg pályafutásukat, és AST 11-es fokozatig léphetnek elő. 

Titkár/irodai alkalmazott – kisegítő személyzet
 
A titkárok és irodai alkalmazottak általában irodai szervezőmunkát látnak el, vagy adminisztratív és technikai támogatást nyújtanak. Feladataik közé tartozik a dokumentumok és akták véglegesítése, az adott szervezeti egység tevékenységeinek támogatása (ülések, hivatalos utak, napirend), információk összeállítása és sokszorosítása (adatbázisok, fájlok frissítése), manuális feladatok ellátása.  

A titkári/irodai alkalmazotti kategória az AST/SC 1-től AST/SC 6-ig terjedő besorolási fokozatokat foglalja magában. Az újonnan felvett munkatársak rendszerint AST/SC 1-es vagy AST/SC 2-es fokozatban kezdik meg pályafutásukat. 

 

Bővebb információkat az illetménytáblázat tartalmaz.

Tudjon meg többet a kiválasztási eljárásokról vagy böngésszen a határozatlan időre szóló állások között.

Az uniós intézményekben határozott idejű szerződéssel is lehet munkát vállalni. 

A szerződéses alkalmazottak plusz munkaerőt jelentenek azokon a szakterületeken, ahol nem áll rendelkezésre elegendő számú tisztviselő. Fizikai vagy adminisztratív feladatok széles körét látják el.

A szerződés általában határozott időre szól (az uniós intézményekben legfeljebb 6 évre), de bizonyos esetekben (hivatalokban, ügynökségeknél, küldöttségeknél vagy képviseleteken) a szerződést határozatlan időre kötik. 

A szerződéses alkalmazottak felvétele két különböző módon történik: folyamatos CAST-eljárással vagy ad hoc kiválasztással

A CAST az angol „Contract Agents Selection Tool” kezdőbetűiből alkotott betűszó, ami a szerződéses alkalmazottak kiválasztására létrehozott eljárástípust jelöli, a „folyamatos” pedig azt jelenti, hogy nincs jelentkezési határidő, a kiválasztás folyamatosan zajlik.

Folyamatos CAST-eljárással különböző profilokra lehet jelentkezni: Ilyen esetekben a pályázók profilra, nem pedig konkrét állásra jelentkeznek.

Az uniós intézményeknek, szerveknek és ügynökségeknek lehetőségük van arra, hogy ad hoc eljárással konkrét pozíciókra keressenek szerződéses alkalmazottakat. Ebben az esetben az állásokra meghatározott határidőig lehet jelentkezni. 

Ad hoc álláshirdetéseket akkor lehet közzétenni, ha igény merül fel különféle profilok (webmester, szakreferens, nyelvész, projektkoordinátor, biztonsági tisztviselő, tudományos mérnök, sofőr, kommunikációs szakember, kutató stb.) iránt. 

A Hogyan lehet pályázni? weboldalunkon bővebb információk olvashatók a folyamatos CAST-eljárásról és a szerződéses alkalmazottak ad hoc kiválasztásáról.

A folyamatos CAST-eljárás vagy az ad hoc kiválasztási eljárás eredményeképpen aláírt munkaszerződés határozott időre szól. Egyes uniós szerveknél és ügynökségeknél a szerződések határozatlan időre meghosszabbíthatók.

A szerződéses pozíciók négy besorolási csoportja (kategóriája):
I. – Fizikai vagy adminisztratív kisegítő-szolgáltató feladatok (FGI)
II. – Irodai és titkári feladatok, irodavezetés és más egyenértékű feladatok (FGII)
III. – Végrehajtási feladatok, tervezés, könyvelés és más hasonló technikai feladatok (FGIII)
IV. – Igazgatási, tanácsadói, nyelvi és más hasonló technikai feladatok (FGIV)

Bővebben lásd az illetménytáblázatot.

Böngésszen azon állások között, ahova szerződéses alkalmazottakat keresnek.

Az uniós intézmények és ügynökségek az üres álláshelyek betöltésére ideiglenes alkalmazottakat is felvehetnek határozott időre (ami pár hónaptól pár évig terjedhet). 

Az ideiglenes alkalmazottak szabályozási, jogi, tudományos vagy pénzügyi támogató feladatokat, illetve informatikai, igazgatási, kutatási, kommunikációs és programozási feladatokat látnak el, vagy szakpolitikai és adatelemzést végeznek.

Az ideiglenes alkalmazottak különböző végzettséget és szakképesítést igénylő álláshelyeket tölthetnek be. 

Tanácsosi állásra kezdő (azaz AD 5-ös vagy AD 6-os) vagy magasabb besorolásba vehetők fel. Az asszisztensek az AST 1-től AST 3-ig terjedő besorolási fokozatokban kezdik meg munkájukat, de speciálisabb profilok esetében magasabb kategóriákba is felvehetők.

Bővebben lásd az illetménytáblázatot.

Tudjon meg többet a kiválasztási eljárásokról vagy böngésszen az ideiglenes álláshelyek között.

Az uniós gyakornoki programok révén a friss diplomások betekintést nyerhetnek az uniós közszolgálat működésébe és fejleszthetik szakmai készségeiket.

A felvett gyakornokok bővíthetik uniós ismereteiket és értékes szakmai kapcsolatokat építhetnek ki. Az EU számos területen foglalkoztat gyakornokokat: jog, humánerőforrás, környezetvédelem, kommunikáció, pénzügy, adatvédelem, tudományos kutatás, külpolitika, szellemi tulajdon stb. 

Gyakornoki programokat hirdet meg az Európai Parlament, az Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa, az Európai Számvevőszék és a különböző uniós ügynökségek és szervek. A szakmai gyakorlatok hossza általában öt hónap

Jelentkezés feltétel az egyetemi végzettség. A gyakornokok hasonló feladatokat látnak el, mint az alacsonyabb besorolási fokozatba tartozó tanácsosok.

A gyakornokok általában kapnak fizetést (kb. 1200 euró/hónap).

A jelentkezésről és az egyéb tudnivalókról a szakmai gyakorlatokról szóló weboldalunkon tájékozódhat. 

Ha egyetemén szeretné népszerűsíteni az uniós karrierlehetőségeket, látogasson el a felsőoktatási hallgatóknak szóló weboldalukra, az „EU Careers” diáknagykövete nevű honlapra.

A kirendelt nemzeti szakértők a tagállamok köztisztviselői közül kerülnek ki; az uniós országok előre meghatározott időre szakértőket rendelhetnek ki az EU-hoz. 

Az uniós intézmények és ügynökségek akkor vesznek fel kirendelt nemzeti szakértőket, amikor valamilyen konkrét (pl. technikai, biztonsági, jogi, pénzügyi, informatikai, kommunikációs, egészségügyi, élelmezési vagy humánerőforrással kapcsolatos) területen különleges szaktudásra vagy kompetenciára van szükségük.

Kirendelt nemzeti szakértők alkalmazása mindkét fél számára előnyt jelent, és elősegíti az EU és a tagállamok közötti hatékony és zökkenőmentes munkakapcsolatot. 

A szerződés lejárta után a kirendelt nemzeti szakértő hazájában, uniós tapasztalatokkal felvértezve folytatja pályafutását.

Tájékozódjon a kiválasztási eljárásokról vagy böngésszen a kirendelt nemzeti szakértői állások között.

További személyzeti kategóriák:
• Kölcsönmunkaerő 
• Uniós szakértők
• Parlamenti asszisztensek
• Szabadúszó fordítók/tolmácsok
• Karbantartók és az étkezdék alkalmazottai

A Hogyan lehet pályázni? weboldalunkon bővebb információk olvashatók ezekről a kategóriákról és a jelentkezés módjáról.