Ugrás a tartalomra
Az Európai Bizottság logója

Általános és speciális pályázati feltételek

Az uniós intézményekhez pályázóknak általános és speciális pályázati feltételeknek kell megfelelniük. 

Ezek a feltételek az állandó, az ideiglenes vagy a szerződéses alkalmazottak, illetve a kirendelt nemzeti szakértők esetében egymástól eltérnek. 

A pályázati feltételeket és a minimumkövetelményeket a felvételt meghirdetőversenyvizsga-felhívás, pályázati felhívás vagy álláshirdetés tartalmazza. 

Ha tájékozódni szeretne a kiválasztási eljárásról, kérjük, olvassa el a jelentkezési tudnivalókat.
 

Általános pályázati feltételek

Minden pályázónak legalább három általános pályázati feltételnek kell megfelelnie:  

  • az EU valamely tagállamának állampolgára, és állampolgári jogai maradéktalanul megilletik,
  • a katonai szolgálatra vonatkozó tagállami kötelezettségeknek eleget tett,
  • a betöltendő munkakör ellátásához szükséges erkölcsi követelményeknek megfelel.

Az uniós intézmények, ügynökségek és szervek további pályázati feltételeket is előírhatnak.

Speciális pályázati feltételek

A pályázóknak eleget kell tenniük a versenyvizsga-felhívásban, a pályázati felhívásban vagy az álláshirdetésben feltüntetett speciális követelményeknek is.

  • Nyelvi követelmények 

A kiválasztási eljárások pályázóinak legalább két hivatalos uniós nyelvet kell ismerniük az előírt szinten. A konkrétan elvárt nyelvtudást az adott versenyvizsga-felhívás, pályázati felhívás vagy álláshirdetés részletezi. Útmutatóul lásd az európai nyelvi szintek önértékelési táblázatát.

  • Végzettséggel kapcsolatos követelmények 

Az iskolai végzettségre vonatkozó minimumkövetelmény attól függ, hogy a pályázó milyen profilra jelentkezik. Általánosságban:

A felsőfokú végzettséget nem igénylő állásokra (asszisztensi szint; I. besorolási csoport: fizikai és adminisztratív támogatás; II. besorolási csoport: titkári/irodai szervezőmunka; III. besorolási csoport: adminisztratív/tanácsadói/nyelvi/technikai állások) középfokú tanulmányok sikeres befejezése után lehet jelentkezni. 

A felsőfokú végzettséget igénylő állásokra (tanácsosi szint; IV. besorolási csoport) a (legalább hároméves) felsőfokú tanulmányok sikeres befejezése után lehet jelentkezni.

  • Szakmai tapasztalat 

Az elvárt szakirányú tapasztalatot az adott versenyvizsga-felhívás, pályázati felhívás vagy álláshirdetés részletezi.

  • Életkori követelmények

Jelentkezési korhatár nincs. A tisztviselők kötelező nyugdíjkorhatára azonban 66 év. További információk az uniós tisztviselők személyzeti szabályzatában olvashatók.
 

Bővebb információkért látogasson el a pályázati feltételekkel kapcsolatban gyakran feltett kérdéseket és a rájuk adott válaszokat tartalmazó weboldalunkra.