Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

Koje su glavne upute za prijavu u EPSO-ov postupak odabira?

 • Prije podnošenja prijave provjerite jesu li vaši podaci na EPSO računu ažurni.
 • Da biste provjerili ispunjavate li sve uvjete za sudjelovanje u natječaju, pročitajte obavijest o natječaju / poziv na iskaz interesa i Opća pravila otvorenih natječaja / Opća pravila odabira ugovornog osoblja.
 • Kad počne razdoblje prijave, na portalu EU Careers naći ćete poveznicu za prijavu.
 • Računajte na to da ispunjavanje prijave traje dugo. Vi ste dužni na vrijeme potvrditi prijavu.
 • Cijelu prijavu dobro pregledajte jer nakon što je potvrdite, nećete moći ništa mijenjati. 
 • Prijavu morate ispuniti na jeziku preciziranom u obavijesti/pozivu.
 • Neki obrasci za prijavu trenutačno postoje samo na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku, ali ćete u ovoj tablici naći oznake/kategorije prevedene na sve službene jezike EU-a.
 • Navedite prilagođene uvjete ako su vam potrebni za polaganje testova. Informacije su dostupne i na EPSO-ovu portalu. Odmah nam se obratite ako trebate pomoć pri podnošenju elektroničke prijave.
 • Podatke kopirajte/lijepite samo iz običnih tekstnih datoteka (.txt) i s pomoću jednostavnog programa za obradu teksta (npr. NotePad u operacijskom sustavu Windows, TextEdit u sustavu Mac OS X) kako biste izbjegli umetanje nepotrebnih razmaka ili nekompatibilnih znakova.
 • Za kretanje po obrascu za prijavu nemojte se koristiti gumbima „Naprijed” („Forward”) i „Natrag” („Back”). Izbjegavajte ih i pri kretanju s jedne na drugu prijavu u svojem EPSO računu (npr. ako želite doći do podataka iz prijašnjih prijava) i radije se koristite gumbima na zaslonu.
 • EPSO-ovi sustavi podržavaju najčešće korištene internetske preglednike. Ako naiđete na poteškoće, pokušajte promijeniti preglednik prije nego što nam se obratite. Preporučujemo da obrazac za prijavu ne ispunjavate na mobilnom uređaju.
 • Čim počnete ispunjavati prijavu dobit ćete broj prijave, koji uvijek trebate navesti u korespondenciji s EPSO-om.
 • U kasnijoj fazi postupka odabira (obično uz poziv u centar za procjenu) od kandidata će se tražiti da u obrazac za prijavu učitaju popratne dokumente.
 • Na pitanja poslana EPSO-ovoj službi za kontakt s kandidatima pretkraj razdoblja za prijavu možda neće biti odgovoreno prije isteka roka za podnošenje prijava.