Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

Prihvaćaju li se kvalifikacije/diplome izdane u zemlji koja nije članica EU-a?

Question categories:

Za diplome stečene u zemljama koje nisu članice EU-a potrebno je priznanje NARIC-a: https://www.enic-naric.net/

Ako imate diplomu priznatu u državi članici EU-a, za diplomu niže razine nije vam potrebno priznanje NARIC-a. Primjer: Ako ste preddiplomski studij završili na sveučilištu izvan EU-a, a diplomski studij na sveučilištu u EU-u, za preddiplomski studij nije vam potrebno priznanje NARIC-a.

Kvalifikacije/diplome stečene u Ujedinjenoj Kraljevini do 31.12.2020. prihvaćaju se bez dodatnog priznanja. Za diplome stečene nakon tog datuma (od 1.1.2021.) potrebno je priznanje NARIC-a.