Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

Koje radno iskustvo moram imati?

Question categories:

Za neka je radna mjesta potrebno relevantno radno iskustvo.

Da bi se priznao kao radno iskustvo, vaš rad mora biti definiran sljedećim elementima:

  • doista ste radili
  • za rad ste bili plaćeni i
  • radili ste kao zaposlenik (sve vrste ugovora) ili pružatelj usluge.

Da bi se rad uračunao u radno iskustvo, priroda tog posla mora biti bliska poslovima navedenima u obavijesti o natječaju ili pozivu na iskaz interesa.

Vaše radno iskustvo priznat će se pod sljedećim uvjetima:

  • riječ je o plaćenom radu na temelju bilo koje vrste ugovora (zaposlenik, samozaposlena osoba, državni službenik, poduzetnik, samostalni konzultant itd.)
  • dobrovoljni rad: samo ako ste za njega primali neku vrstu naknade i ako je brojem odrađenih sati i trajanjem taj rad usporediv s radom u punom radnom vremenu
  • stažiranje: samo ako je plaćeno
  • obvezna vojna služba: u trajanju ne duljem od zakonskog trajanja te službe u državi članici čiji ste državljanin (može biti odslužena prije ili poslije stjecanja kvalifikacija koje omogućuju sudjelovanje u natječaju)
  • rodiljni/roditeljski/posvojiteljski dopust: samo ako je pokriven ugovorom o radu (ako je dijete rođeno ili posvojeno dok ste nezaposleni, dopust se neće uračunati u radno iskustvo) 
  • doktorski studij: čak i ako je neplaćen, smatra se radnim iskustvom u trajanju od najviše tri godine, pod uvjetom da je uspješno završen
  • rad u nepunom radnom vremenu: razmjerno njegovu trajanju (ako ste primjerice šest mjeseci radili pola radnog vremena, priznat će vam se tri mjeseca radnog iskustva).

Priznat će se samo radno iskustvo stečeno nakon stjecanja diplome koja omogućuje sudjelovanje u natječaju.