Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

Raznolikost i inkluzija

Picture showing 6 people

Za EU raznolikost je bogatstvo te izvor inovacija, kreativnosti i snage. U raznolikoj i uključivoj sredini sve osobe iz različitih sredina imaju jednake mogućnosti, ostvaruju osjećaj pripadnosti te su cijenjene zbog svojeg jedinstvenog doprinosa.

Osiguravanje pravednog postupka odabira kako bi se privukla raznolika baza talenata tek je prvi korak.

Sve su institucije, tijela i agencije EU-a predane očuvanju raznolikosti i stvaranju uključivog radnog mjesta, što provode nizom ciljanih mjera kao što su:

  • politike čiji je cilj osigurati da svi članovi osoblja EU-a imaju osjećaj da su cijenjeni i da tijekom cijele karijere mogu ostvariti svoj puni potencijal
  • politike za poboljšanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života, rada na daljinu i fleksibilnih radnih uvjeta za sve članove osoblja
  • osposobljavanje rukovoditelja i osoblja za rješavanje i otklanjanje diskriminacije i uznemiravanja na radnom mjestu, zlostavljanja te neprijateljskog ili neprimjerenog ponašanja.

Više o raznolikosti i inkluziji u institucijama i tijelima EU-a možete saznati na ovim posebnim internetskim stranicama.

EPSO u svojim aktivnostima informiranja promiče jednake mogućnosti i raznolikost kako bi se privukli raznoliki talenti iz svih država članica EU-a. Osim toga, EPSO donosi ciljane komunikacijske mjere kao što je poziv na suradnju s organizacijama EU-a za raznolikost i inkluziju. Cilj je tog poziva doprijeti do što raznolikijih talenata kako bi se u EPSO-ovoj bazi kandidata, a u konačnici i u institucijama EU-a, povećala raznolikost koja postoji u EU-u.