Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Mitä ylimääräisiä vaatimuksia minulle asetetaan, jos tulen valituksi Euroopan komission virkaan, jossa joudun käsittelemään arkaluontoisia ja luottamuksellisia tietoja?

Komission päätöksen 2015/444 [1] 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti kaikilla Euroopan komission työntekijöillä, jotka käsittelevät arkaluontoista ja turvallisuusluokiteltua tietoa, jonka luottamuksellisuustaso on korkea ("EU:n turvallisuusluokiteltu tieto"), on oltava riittävä henkilöturvallisuusvaltuutus ("EU SECRET").

Komissio käsittelee säännöllisesti arkaluontoista ja turvallisuusluokiteltua tietoa, minkä vuoksi on sen etujen mukaista, että tällaista tietoa käsittelevistä henkilöistä on tehty vaadittavaa luottamuksellisuustasoa vastaava turvallisuusselvitys ("EU SECRET").

Rekrytointi tiettyihin virkoihin Euroopan komissiossa saattaa edellyttää mainitussa päätöksessä kuvattua turvallisuusselvitysmenettelyä, minkä vuoksi kilpailun läpäisseitä hakijoita voidaan kehottaa hakeutumaan siihen. Tällaisesta edellytyksestä on selkeä maininta kyseistä virkaa koskevassa ilmoituksessa. Ehdolle pääsevien hakijoiden on oltava valmiita hakeutumaan tähän menettelyyn.

Turvallisuusselvitysmenettelystä vastaa hakijan kansalaisuusmaan toimivaltainen viranomainen. Menettelyt voivat poiketa toisistaan huomattavasti eri EU-maissa. Hakijoita kehotetaan ottamaan selvää menettelystä ennen osallistumistaan kilpailuun.


[1] Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53).