Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Millaista työkokemusta hakijoilta edellytetään?

Question categories:

Joissakin tapauksissa hakijalta vaaditaan työkokemusta.

Työkokemus otetaan huomioon vain, jos se on saatu todellisessa työsuhteessa, jossa on kyse

  • tosiasiallisesta työnteosta
  • palkallisesta työstä
  • työskentelystä työntekijänä (mikä tahansa työsopimus) tai palvelun tarjoajana.

Hakijan työkokemus otetaan huomioon vain, jos se vastaa kilpailuilmoituksessa tai kiinnostuksenilmaisupyynnössä kuvattuja työtehtäviä.

Työkokemus otetaan huomioon seuraavasti:

  • Palkkatyö minkä tahansa työsopimuksen perusteella (esim. työntekijä, itsenäinen ammatinharjoittaja, virkamies, yrittäjä, freelance-konsultti)
  • Vapaaehtoistyö: vapaaehtoistyö otetaan huomioon vain, jos siitä on maksettu korvaus. Vapaaehtoistyön on vastattava kokoaikaista työtä (tehdyt työtunnit ja työsuhteen kesto).
  • Työharjoittelu: työharjoittelu otetaan huomioon vain, jos siitä on maksettu korvaus.
  • Pakollinen asevelvollisuus: Pakollinen asevelvollisuus otetaan huomioon ainoastaan ajalta, joka voi olla enintään yhtä pitkä kuin laissa säädetty pakollisen asevelvollisuuden kesto siinä EU-maassa, jonka kansalainen hakija on. (Asevelvollisuuden voi suorittaa joko ennen kilpailun edellyttämän tutkinnon suorittamista tai sen jälkeen).
  • Äitiys-/vanhempain-/adoptiovapaa: äitiys-/vanhempain-/adoptiovapaa otetaan huomioon, jos se on pidetty työsopimuksen puitteissa. Jos lapsi on syntynyt tai adoptio on toteutunut, kun hakija on ollut työttömänä, äitiys-/vanhempain-/adoptiovapaata vastaavaa jaksoa ei oteta huomioon. 
  • Tohtorintutkinto: Tohtorinopinnot rinnastetaan työkokemukseen myös siinä tapauksessa, että niistä ei ole maksettu korvausta, enintään 3 vuoden ajalta, edellyttäen että tohtorintutkinto on suoritettu hyväksytysti.
  • Osa-aikatyö: osa-aikatyö otetaan huomioon tosiasialliseksi työajaksi muunnettuna, jolloin esimerkiksi 6 kuukauden puolipäivätyö huomioidaan 3 kuukauden työkokemuksena.

Työkokemus otetaan huomioon vain, jos se on hankittu kilpailun edellyttämän tutkinnon suorittamisen jälkeen.