Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Kielet

Monikielisyys on yksi Euroopan unionin perusperiaatteista. Kääntäjillä, oikolukijoilla, lingvistijuristeilla ja tulkeilla on siinä keskeinen tehtävä, sillä he kääntävät ja tulkkaavat EU:n toimet ja toimintapolitiikat EU-kielille. Oman kielen käyttö lähentää kansalaisia ja EU:ta.

Kääntäjä

Toimenkuva

EU:n toimielimissä kääntäjät kääntävät muun muassa oikeudellisia, talousasioihin liittyviä ja tieteellisiä asiakirjoja, toimintasuunnitelmia, raportteja, kirjeenvaihtoa ja teknisiä tekstejä, antavat kielellistä neuvontaa, ylläpitävät monikielisiä verkkosivustoja ja editoivat muiden EU-virkamiesten laatimia tekstejä. Työ voi sisältää myös monenlaisia muita tehtäviä.

Keskeiset vaatimukset

Yhden EU:n virallisen kielen täydellinen taito ja vähintään kahden muun perusteellinen taito sekä korkeakoulututkinto mistä tahansa oppiaineesta. Keskeiset vaatimukset voivat vaihdella, joten niihin kannattaa perehtyä erikseen jokaisen valintamenettelyn yhteydessä.

Lisätietoa valintamenettelyistä ja henkilöstöluokista

Lisätietoa työmahdollisuuksista ja harjoittelujaksoista

Korjauslukija

Toimenkuva

Korjauslukijoiden tehtäviin kuuluu mm. tekstien ja asiakirjojen korjausluku, käännösten ja alkukielisen tekstin vertailu, sisällön valmistelu ja tarkistaminen eri muodoissa ja eri välineissä julkaisemista varten, tekstien oikeinkirjoituksen, kieliopin ja lauserakenteen tarkistaminen sekä osallistuminen julkaisuun liittyvien tuotantoprosessien organisointiin ja seurantaan.

Keskeiset vaatimukset

EU:n yhden virallisen kielen täydellinen taito ja toisen perusteellinen taito. Lisäksi hakijalta edellytetään joko toisen asteen jälkeistä koulutusta ja vähintään muutaman vuoden työkokemusta alalta tai toisen asteen koulutusta ja useiden vuosien työkokemusta alalta. Keskeiset vaatimukset voivat vaihdella, joten niihin kannattaa perehtyä erikseen jokaisen valintamenettelyn yhteydessä.

Lisätietoa valintamenettelyistä ja henkilöstöluokista

Lisätietoa työmahdollisuuksista ja harjoittelujaksoista

Lingvistijuristi

Toimenkuva

EU:n lingvistijuristit varmistavat, että uudet säädöstekstit on käännetty asianmukaisesti kaikille EU:n virallisille kielille ja että käännökset vastaavat tarkoin alkuperäistä tekstiä.

Tähän tehtävään palkataan päteviä juristeja, joilla on erinomainen kielitaito. Heidän tehtävänään on seurata lainsäädäntömenettelyä koko sen keston ajan, toimia neuvonantajana sekä opastaa ja neuvoa säädösten laadinnassa. Lisäksi he editoivat ja tarkastavat oikeudellisia tekstejä ja varmistavat, että niissä noudatetaan tekstinlaadinnan muodollisia sääntöjä. 

Keskeiset vaatimukset

EU:n yhden virallisen kielen täydellinen taito ja vähintään kahden muun kielen perusteellinen taito sekä oikeustieteen tutkinto. Keskeiset vaatimukset voivat vaihdella, joten niihin kannattaa perehtyä erikseen jokaisen valintamenettelyn yhteydessä.

Lisätietoa valintamenettelyistä ja henkilöstöluokista

Lisätietoa työmahdollisuuksista ja harjoittelujaksoista

Unionin tuomioistuimen verkkosivustolla on tietoa toimielimen määräaikaisista työsopimuksista.

Konferenssitulkki

Toimenkuva

EU:n toimielinten tulkkauspalvelu on maailman suurin. Sen konferenssitulkit tulkkaavat kokouspuheenvuoroja EU:n virallisille kielille joko simultaani- tai konsekutiivitulkkauksena. 

EU-tulkit toimivat monikulttuurisessa ja innostavassa työympäristössä. Tulkin pitää osata viestiä tehokkaasti, ymmärtää monenlaisia joskus monimutkaisiakin asiakokonaisuuksia, reagoida ja sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin sekä pystyä työskentelemään paineen alla. 

Keskeiset vaatimukset

Yhden EU:n virallisen kielen täydellinen taito ja vähintään kahden muun perusteellinen taito sekä konferenssitulkin koulutus tai vaihtoehtoisesti korkeakoulututkinto ja yhden tai useamman vuoden työkokemus tulkkauksen alalta. Keskeiset vaatimukset voivat vaihdella, joten niihin kannattaa perehtyä erikseen jokaisen valintamenettelyn yhteydessä.

EU-toimielinten virkamiestulkkien rinnalla käytetään toisinaan myös freelancetulkkeja. Jos haluat tarjota tulkkipalveluja Euroopan komissiolle, Euroopan parlamentille tai Euroopan unionin tuomioistuimelle, tutustu seuraavaan sivustoon: Freelancetulkiksi EU:n toimielimiin

Lisätietoa valintamenettelyistä ja henkilöstöluokista

Lisätietoa työmahdollisuuksista ja harjoittelujaksoista