Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg mener, at jeg er blevet uretfærdigt behandlet i forbindelse med min udvælgelsesprøve, fordi jeg er anderledes?

EPSO lægger stor vægt på ligestilling, mangfoldighed og inklusion og gør sit yderste for at sikre lige muligheder, ligebehandling og lige adgang for alle ansøgere.

Hvis du mener, at du er blevet uretfærdigt behandlet eller forskelsbehandlet på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske og andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, afstamning, handicap, alder eller seksuel orientering, bedes du kontakte os med det samme og fortælle os om det.

Vi lægger stor vægt på feedback fra ansøgerne, som er centrale i vores ligestillingspolitik og vores praksis for forvaltning af ligestilling, mangfoldighed og inklusion. Du kan læse mere om, hvordan vi omsætter disse politikker i praksis på vores side om lige muligheder.