Sari la conținutul principal
Logoul Comisiei Europene

Consider că nu am fost tratat(ă) echitabil în timpul concursului din cauză că sunt diferit(ă). Ce pot să fac?

Pentru EPSO, egalitatea, diversitatea și incluziunea sunt principii primordiale. Depunem toate eforturile pentru a respecta egalitatea de șanse, de tratament și de acces în cazul tuturor candidaților.

Dacă simțiți că ați fost tratat(ă) într-un mod inechitabil sau discriminatoriu pe criterii de: sex, rasă, culoare, etnie sau origini sociale, caracteristici genetice, limbă, religie sau credință, opinii politice sau de altă natură, apartenența la o minoritate națională, proprietate, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală, vă rugăm să ne contactați imediat pentru a ne comunica observațiile și percepțiile dumneavoastră.

Acordăm atenție maximă reacțiilor pe care le primim de la candidați. Dumneavoastră sunteți în centrul politicilor și practicilor noastre de garantare a egalității, diversității și incluziunii. Aflați cum punem aceste politici în practică de pe pagina dedicată egalității de șanse.