Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Rozmanitost, začlenění a rovné zacházení

Colleagues with a disability and of different backgrounds

Podpora inkluze, rovnosti a rozmanitosti je ústředním prvkem projektu Evropské unie. V zájmu prosazování těchto hodnot chtějí evropské instituce zajistit různorodost a inkluzivnost svých pracovních týmů.

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) aktivně pracuje na zvýšení diverzity pracovníků orgánů EU, aby plně reprezentovali složení obyvatelstva Unie, v jehož zájmu veřejná služba EU pracuje.

V právních předpisech EU je zakotven zákaz jakékoli diskriminace, ať už jde o diskriminaci na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, příslušnosti k národnostní menšině, narození, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace či z jiného důvodu.

Ve výběrových řízeních se úřad EPSO snaží zajistit rovné příležitosti a přístup všem uchazečům, kteří tak mají stejnou šanci prokázat své dovednosti a soutěží za stejných podmínek.

Úřad EPSO je odhodlán identifikovat a případně odstranit veškeré faktory, které by mohly těmto snahám zabránit, jako je například potenciální zaujatost nebo riziko diskriminace.

Trvalé odhodlání orgánů, institucí a agentur EU prosazovat rozmanitost a inkluzi se vztahuje i na samotné pracovní prostředí, kde je oceňována a respektována práce každého jednotlivce a kde je odlišnost vnímána jako zdroj obohacení a inovací.

Další informace najdete na našich stránkách věnovaných rovným příležitostem.