Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Lucile C., tisková a mediální referentka

picture of Lucile

Pro generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů Evropské komise (GŘ FISMA) jsem začala pracovat v roce 2019. Než jsem se stala součástí tiskového týmu, působila jsem na oddělení, které se zabývá digitalizací a udržitelností finančních politik. Cílem je komunikovat naše politiky tisku, zainteresovaným subjektům i širší veřejnosti. Spolupracujeme při tom s politickými odděleními, útvarem mluvčího Komise i kabinetem komisařky.

Já mám na starost vytváření, plánování a realizaci komunikační činnosti v oblasti maloobchodu a digitálních financí - jde o psaní tiskových zpráv, organizaci akcí a komunikačních kampaní, sestavování bodů projevů, vypracovávání přehledu tisku nebo obsahu pro náš měsíčník a sociální média. Zároveň odpovídám za koordinaci průzkumů Eurobarometru, tj. průzkumů veřejného mínění, kde se občanů EU ptáme na otázky k tématu finančních služeb. Kromě toho plním i funkci korespondenta pro interní komunikaci GŘ FISMA. To znamená, že se snažím naše zaměstnance motivovat k tomu, aby se aktivně zapojili do interních záležitostí našeho ředitelství - přeposílám důležité aktuality, účastním se schůzí zaměstnanců a zapojuji se do činnosti našeho vlastního televizního kanálu FISMA TV.

Zajímám se o oblast práva, ekonomiky, veřejné správy a mám magisterský titul v oboru evropská studia. Dříve jsem pracovala ve francouzské veřejné službě, konkrétně jsem se zabývala evropskými politickými a hospodářskými otázkami, a působila jsem rovněž na zastoupení Komise ve Spojeném království, v oddělení Komise pro hospodářskou soutěž a v poradenské firmě zaměřené na veřejné záležitosti.