Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Nový model výběrového řízení – aktuální stav

Správní rada úřadu EPSO (složená z našich institucionálních klientů) se sešla dne 21. června v Lucemburku a projednala několik návrhů, pokud jde o další postup tvorby nového modelu výběrového řízení úřadu EPSO. Správní rada na návrhy úřadu EPSO reagovala s opatrným optimismem, zároveň však vznesla řadu otázek týkajících se možných právních rizik a požádala o další reflexi.

Ředitel úřadu EPSO byl správní radou pověřen zahájením reflexe za účasti právního poradce ředitele úřadu EPSO a právních služeb Evropského parlamentu, Evropské komise, Rady EU a Soudního dvora. Tato „právní reflexe“ bude zahájena co nejdříve s cílem poskytnout další poradenství ohledně právních rizik, a to nejpozději do příštího zasedání správní rady úřadu EPSO, které je naplánováno na říjen 2022.

Úřad EPSO bude mezitím i nadále zavádět inovativní metody a postupy výběru, tak aby se naše výběrová řízení zjednodušila, zkrátila a byla přístupnější pro všechny.

Aktualizované datum
27/09/2023 - 16:22