Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Jak úřad EPSO zajišťuje fair play při testování a hodnocení?

Question categories:

Všechny testy a způsob jejich ohodnocení jsou pečlivě analyzovány, aby se zajistila korektnost a zabránilo se jejich případnému nepříznivému vlivu na určité skupiny kandidátů. Úřad EPSO je v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením a připravuje se získat zcela novou normu ISO pro postupy hodnocení.

Klíčovým aspektem regulérnosti je rovnováha mezi ženami a muži, a proto se úřad snaží přilákat uchazeče obou pohlaví a vybírat mezi nimi vyváženě. V praxi se na některá místa hlásí muži a ženy disproporčně. Obecně jsou však přihlášky z hlediska pohlaví vyvážené a u nejnovějšího výběrového řízení na administrátory (AD) se všeobecným zaměřením bylo mezi úspěšnými uchazeči 50 % mužů a 50 % žen.