Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Jak výběrová komise rozhoduje o tom, kolik bodů přidělí jednotlivým odpovědím v části hodnocení zkušeností (talent screener)?

Výběrová komise přijme před zahájením samotného řízení objektivní hodnoticí kritéria, a to v souladu s oznámením o výběrovém řízení.

V přiděleném počtu bodů tedy výběrová komise vyjadřuje svoje rozhodnutí ohledně toho, do jaké míry informace poskytnuté v přihlášce splňují kritéria podle hodnoticího formuláře.