Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Program stáží v Evropském výboru regionů

trainees smiling

Výbor regionů je poměrně nová instituce, a proto si je vědoma toho, jak je důležité, aby své nápady a myšlenky měli možnost sdělit také nově příchozí a mladší generace. 

Cílem stáží ve Výboru regionů je tedy zapojit mladé lidi do rozhodovacího procesu EU.

Níže jsou uvedeny některé naše programy stáží.

 Standardní stáže

 • 5 měsíců
 • plný úvazek (40 hodin týdně)
 • umístění v Bruselu
 • placeno z grantu (přibližně 1280 eur měsíčně)
 • možnost výběru mezi třemi odděleními ve Výboru regionů
 • příspěvek na cestu a mobilitu
 • možnost zdravotního pojištění
 • úrazového pojištění je zajištěno

 Krátkodobé studijní pobyty

 • 1–4 měsíce, možnost prodloužení na 6 měsíců se souhlasem generálního tajemníka
 • datum zahájení pobytu po dohodě s kandidátem
 • plný úvazek (40 hodin týdně)
 • umístění v Bruselu
 • neplacené, veškeré výdaje si účastník hradí sám
 • zdravotní pojištění se neposkytuje
 • úrazového pojištění je zajištěno

 Stáže pro státní úředníky

 • 1–4 měsíce, možnost prodloužení na 6 měsíců se souhlasem generálního tajemníka
 • datum zahájení pobytu po dohodě s kandidátem
 • plný úvazek (40 hodin týdně)
 • umístění v Bruselu
 • neplacené, veškeré výdaje si účastník hradí sám nebo jeho zaměstnavatel
 • úrazové pojištění hradí Výbor regionů

Další informace najdete v sekci Work with us na internetových stránkách Výboru regionů.