Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Rodinný život

A domestic scene showing happy children with their mother and father

Pokud máte rodinu nebo ji v budoucnu plánujete založit, budete mít nárok na další zaměstnanecké výhody, jako je příspěvek na domácnost a na dítě, rodičovská dovolená, příspěvek na vzdělání a každoroční příspěvek na náklady spojené s cestou do vaší země původu, a to jak pro vás, tak pro vaše rodinné příslušníky.

Pracovat v Bruselu nebo Lucemburku s sebou přináší spoustu dalších výhod: jde o města s vynikající infrastrukturou pro mladé rodiny, nabízejí skvělá zařízení péče o děti a zajištěno budete mít i vynikající vzdělání v některé z místních i mezinárodních škol. Své dítě můžete poslat i do evropské školy, která dětem zaměstnanců evropských institucí nabízí vzdělání v multikulturním, mnohojazyčném prostředí.

 

Evropské školy

Evropské školy jsou oficiální vzdělávací zařízení, na které společně dohlížejí vládní instituce 27 členských zemí EU. Slouží primárně ke vzdělávání dětí zaměstnanců evropských orgánů. Poskytují mnohojazyčné, multikulturní vzdělání vysoké kvality. K dispozici je mateřská školka, základní a střední škola. Základní výuka probíhá v úředních jazycích EU. Tím se zajišťuje, aby si žáci při pobytu v zahraničí udrželi vysokou úroveň mateřského jazyka (jazyk L1). Kromě toho funguje v jednotlivých školách vždy několik jazykových sekcí. Aby se zajistil jednotný duch školy a podpořil se multikulturní rozměr vzdělávání, klade se v evropských školách důraz na výuku cizích jazyků a jejich používání v praxi.

Síť evropských škol má v současné době 13 zařízení, jež celkem navštěvuje přibližně 28 300 žáků a studentů. Většina z nich je v Bruselu a Lucemburku, ale evropské školy najdeme i v jiných členských státech.

Přečtěte si další informace o cílech a zásadách evropských škol a jejich umístění.