Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Rovnost

Picture showing 3 people in front of a computer. One man is in a wheel chair.

 Níže uvádíme několik příkladů toho, jak úřad EPSO realizuje zásadu rovných příležitostí v praxi:

  • Všechna výběrová řízení důsledně uplatňují politiku rovných příležitostí a dodržují právní předpisy EU a mezinárodní antidiskriminační právní předpisy, včetně Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (UNCRPD).
  • Zajišťujeme přiměřená opatření pro uchazeče se zvláštními potřebami (v důsledku zdravotního postižení nebo zdravotního stavu).
  • Nestrannost je základní zásadou, kterou se řídí práce výběrových komisí úřadu EPSO. Členové výběrových komisí mají různou odbornost a pocházejí z různých oborů a prostředí, aby byla zajištěna rovnováha, pokud jde o pohlaví, věk, státní příslušnost, jazykovou znalost atp. Jsou vyškoleni v souladu s nejvyššími profesními standardy pro výběr personálu a využívají tak objektivních metod hodnocení bez předpojatosti.

Tímto způsobem se úřad EPSO snaží zajistit, aby měli všichni uchazeči stejné možnosti a přístup k výběrovým řízením.

Úřad EPSO se dále věnuje těmto oblastem:

  • provádí systematickou statistickou analýzu a monitorování testovaných položek s cílem zajistit standardizované a objektivní metody a hodnocení založené na kompetencích.
  • shromažďuje systematickou zpětnou vazbu od uchazečů prostřednictvím průzkumů spokojenosti a využívá ji k optimalizaci výběrových řízení.
  • provádí anonymizované screeningy životopisů a hodnotí písemné testy pouze na základě objektivních kritérií.
  • realizuje kontroly přístupnosti svých komunikačních materiálů, výběrových řízení a testů. V případě potřeby zajistí úřad EPSO upravené formáty testů, které jsou kompatibilní s pomocnými technologiemi.

Více informací získáte v sekci Časté dotazy věnované rovným příležitostem.

Potřebujete v důsledku postižení nebo zdravotního stavu zvláštní úpravy testů konaných v rámci výběrového řízení? Více informací najdete v pravé části této stránky.

 

V našem videu se seznámíte s různými opatřeními, které během testů uchazečům se zvláštními potřebami či zdravotním postižením zajišťujeme.

Video file