Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Právo

Právníci se zabývají různými právními aspekty souvisejícími s činností orgánů EU. Jsou také zapojeni do procesu tvorby právních předpisů EU týkajících se mimo jiné hospodářské soutěže, trestné činnosti, ochrany údajů, přeshraniční spolupráce, bankovních služeb, předcházení podvodům, mezinárodních dohod či spotřebitelského práva.

Právníci-lingvisté

Pracovní náplň

Právníci-lingvisté EU zajišťují, aby všechny nové právní předpisy byly správně přeloženy do jiných jazyků EU a aby věrně odrážely původní znění.

Práce vyžaduje schopné právníky s vynikajícími jazykovými schopnostmi. Mezi jejich úkoly patří mimo jiné sledování legislativních postupů v průběhu celého procesu a poradenství; poskytování pokynů k vytváření předloh znění právních předpisů; kontrola a revize právních textů a přezkum jejich souladu s formálními pravidly. 

Klíčové předpoklady

Právníci-lingvisté musejí mít dokonalou znalost jednoho jazyka EU, důkladnou znalost nejméně dvou dalších jazyků a diplom v oboru právo. Klíčové kvalifikační předpoklady se mohou lišit, takže je vždy po zveřejnění konkrétního výběrového řízení nutné se seznámit s jeho specifickými požadavky.

Další informace o výběrových řízeních a různých kategoriích zaměstnanců

Navštívit můžete také naše stránky s přehledem pracovních příležitostí nebo stránky věnované stážím.

Kromě toho můžete také hledat pracovní příležitosti na dobu určitou na internetových stránkách Soudního dvora.

Právník

Pracovní náplň

Právníci orgánů EU poskytují právní poradenství, zajišťují legalitu a redakční kvalitu právních aktů, provádějí rozsáhlé právní rešerše a analýzy a zastupují orgány EU v soudních řízeních. 
Mezi jejich povinnosti patří mimo jiné příprava právních politických dokumentů, poskytování právního poradenství vrcholnému vedení, účast na interinstitucionálních jednáních týkajících se přijetí právních aktů EU, koordinace s vnitrostátními orgány zemí EU s cílem vylepšit jejich právní předpisy, zastupování orgánů EU v soudních řízeních, provádění rozsáhlých rešerší a analýz či účast na mezinárodních zasedáních.
 
Klíčové předpoklady

Pro nástup v platové třídě AD 5 (vstupní třída pro úředníky na úrovni administrátora) musíte mít dobrou znalost alespoň dvou úředních jazyků EU a právnický diplom. S několikaletou relevantní praxí pak máte šanci nastoupit ve vyšší platové třídě AD 7. Klíčové kvalifikační předpoklady se však mohou lišit, proto si vždy u každého výběrového řízení zkontrolujte konkrétní požadavky.

Další informace o výběrových řízeních a jednotlivých kategoriích zaměstnanců

Volná pracovní místa a stáže