Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Окончателни резултати от конкурса - Специалисти по юридически проучвания – Юристи – унгарско право

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 31/03/2021 Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 3 Минимален резултат: 155,5​ Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Post date:

Покана за центъра за оценяване от разстояние - Специалисти по юридически проучвания – Юристи – унгарско право

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 25/01/2021 Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 7 Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

Post date:

Резултати от подбора - Специалисти по юридически проучвания – Юристи – унгарско право

Публикуване на резултатите в EPSO профилите на кандидатите: 03/07/2020 Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 9 Минимален необходим резултат: 32​

Post date:

Членове на конкурсната комисия - Специалисти по юридически проучвания – Юристи – унгарско право

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO ) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание . Председател Pedro Cabral Заместник-председател Mónika Szabó Членове Zsófia Asztalos Emese Boros Peklár Peter Ötvös Заместник-членове Angela Juhasz-Toth Hajnal Balogh

Post date:

Admission to the preliminary test - Специалисти по юридически проучвания – Юристи – унгарско право

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 20/06/2019 Number of candidates invited to the preliminary test: 26 Minimum score needed to be invited to the preliminary test: 5​

Post date:

Резултати от подбора — първи етап - Специалисти по юридически проучвания – Юристи – унгарско право

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 07/06/2019 Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 33

Post date: