Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Vad är ett meddelande om uttagningsprov?

Question categories:

EU-institutionerna väljer ut sökande till sina fasta anställningar i allmänna uttagningsprov. Varje uttagningsprov utannonseras i ett meddelande om uttagningsprov i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) och på Epsos webbplats. I meddelandet finns en fullständig beskrivning av den efterfrågade profilen och minimikraven på utbildning (och ibland yrkeserfarenhet). Där beskrivs dessutom de prov och andra utvärderingar (som utformats för att utvärdera dina yrkeskunskaper och ett antal nyckelkompetenser) som äger rum under uttagningsförfarandet. I meddelandet finns också information och anvisningar om hur du ansöker till ett allmänt uttagningsprov. I allmänhet publiceras meddelandet om uttagningsprov på ansökningsperiodens första dag.

Eftersom proven lockar ett så stort antal sökande anser Epso är det här det mest rättvisa och öppna sättet att bedöma de sökande. Vi tar därför inte emot några spontana jobbansökningar.