Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Uttagningskommitténs medlemmar

Uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och det är förbjudet för alla som inte är kommittémedlemmar att försöka kontakta en kommittémedlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

LOCOGE Frédérique

Ställföreträdande ordförande

Sandra BARRE-COGERINO

Medlemmar

Francis GROS-BONNIVARD

Gérard SCHROEDER

Anne CATHALY-STELKENS

Laszlo NYSSEN

Sarah JUND

Marie VASSILOPOULOS

Anne LE DREZEN

Suppleanter

N/A

Reference number: 
EPSO/AD/377/20

Uppdaterat den
30/09/2022 - 11:10