Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Uttagningskommitténs medlemmar - Kroatiskspråkiga juristlingvister (HR)

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Ivana Božac

Ställföreträdande ordförande

Lana Kukec

Medlemmar

Robert Bijažić

Martina Brkić

Lana Vdović

Mislav Rakuljić

Danijel Stanković

Ställföreträdande medlemmar

Petar Radošević

Iva Vlahek

Reference number: 
EPSO/AD/378/20

Uppdaterat den
17/09/2020 - 12:37