Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Uttagningskommitténs medlemmar - Sjuksköterskor

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Belge, Bénédicte

Ställföreträdande ordförande

Galvez Via, Rafael

Medlemmar

Torelli, Rosa
Salvetti, Elvio
Everaerts, Inge
Haemers, Franciscus
Sabbatucci, Gilles
Jarecsni, Laszlo 

Ställföreträdande medlemmar

Schermbach, Silvia
Smit, Mark
Marck, Genevieve
Stevant, Françoise

Reference number: 
EPSO/AST/140/17

Uppdaterat den
28/11/2018 - 13:20