Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

En snabbare, smidigare och mer tillgänglig modell för uttagningsproven!

On 31 January, EPSO’s governing body, the interinstitutional Management Board, decided to drop oral tests from EPSO’s selection procedures, as part of a fundamental rethink of the current selection process.

Competitions will put greater emphasis on candidates’ qualifications and on a set of written tests, all to be conducted in one testing session. All tests will be done online via remotely proctored testing.

With a ‘competition phase’ based exclusively on written tests, it will be possible for EPSO to strive to reduce competition timelines to just 6 months, and, eventually, less.

Following the competition, the selection board will draw up the reserve list containing the names of the successful candidates. The list is made available to the EU institutions and bodies for recruitment purposes.

The first competition under the new competition model was published on 22 June 2023 (Economics). Regular updates are available on EPSO’s website: Upcoming selection procedures | EU Careers (europa.eu), (we invite you to subscribe to this page to receive notifications).

De muntliga proven, som har hållits vid utvärderingscentrumet sedan 2010, har strukits.

De sökandes allmänna kompetenser kommer fortfarande att bedömas av de rekryterande EU-institutionerna genom intervjuer efter att listorna med godkända sökande har fastställts. Institutionerna väljer själva vem de vill anställa bland de godkända sökande.
 

Snabbare: Målet är att de allmänna uttagningsproven ska avslutas inom sex månader och eventuellt ännu snabbare (från utlysning till reservlista).

Effektivt: Alla prov görs på distans vid ett enda provtillfälle – de sökande gör alltså alla sina prov på bara en dag.

Modernt: Prov på nätet är snabbare och smidigare och ligger i linje med dagens digitaliserade värld. De är också bättre för miljön och mer tillgängliga för merparten av våra sökande, oavsett var de befinner sig.

Transparent: Epso kommer att på förhand publicera de källor som används för frågorna om EU-kunskap i uttagningsproven för generalister, så att alla sökande har samma förutsättningar.

Hög kvalitet: Epsos nya modell för uttagningsprov hjälper oss att hitta personer som visar prov på goda kognitiva förmågor och är bland de bästa när det gäller områdesrelaterade kunskaper och förmågan att uttrycka sig i skrift. De har rätt utbildning och arbetslivserfarenhet.

Tydliga kompetenserDen allmänna kompetensram som Epso antog i april 2022 gäller fortfarande.

Större mångfald: Med en snabbare, smidigare och mer tillgänglig modell för uttagningsproven vill Epso uppmuntra ansökningar från sökande med mer skiftande bakgrund.

Prov i läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande

De här proven ingår fortfarande i urvalsförfarandet. I regel rangordnas resultaten inte – man behöver bara få godkänt. Vilken vikt de olika färdigheterna ges kan variera beroende på vilken profil som förfarandet gäller. 


Prov i EU-kunskap i uttagningsprov för generalister
Områdesrelaterat prov med flervalsfrågor i uttagningsprov för specialister

Provet i EU-kunskap kommer till exempel att innehålla relevanta faktafrågor om EU:s funktion, politikområden och förfaranden.

De källor som används för att ta fram frågorna kommer att läggas ut på nätet, så att man inte behöver ha läst EU-kunskap på universitetet eller arbetat på området för att kunna delta i provet. Källmaterialet för provfrågorna kommer att publiceras samtidigt som meddelandet om uttagningsprov.

Epso lägger dock inte ut något källmaterial för det områdesrelaterade provet med flervalsfrågor i uttagningsprov för specialister.


”Case”-övning

Vissa uttagningsprov kommer att innehålla en ”case”-övning för att bedöma de sökandes förmåga att uttrycka sig i skrift.


Skriftligt prov

Epso håller på att införa ett system med uttagningsprov på 24 språk och därför inför vi en ny typ av prov i urvalsförfaranden från 2024: ett skriftligt prov som ska testa de sökandes förmåga att uttrycka sig i skrift. Det skriftliga provet ska ersätta case-övningen*.

Begreppet ”skriftligt prov” omfattar tre olika prov som Epso kommer att använda för uttagningsproven enligt de rekryterande avdelningarnas behov för varje uttagningsprov:

 1.        Skriftligt prov som gäller uttagningsprovets område(n) och som bara testar den skriftliga kommunikationsförmågan. 
 2.        Områdesrelaterat skriftligt prov som testar den skriftliga kommunikationsförmågan och kunskaperna på det relevanta området för uttagningsprovet.
 3.        Fritt skriven uppsats om EU-frågor, som bara testar den skriftliga kommunikationsförmågan.  

De sökande ska lösa provuppgifterna på basis av den dokumentation som Epso förser dem med och som gäller uttagningsprovets område(n) i enlighet med meddelandet om uttagningsprov.

Det skriftliga provet är inte ett språkprov. De sökande bedöms på grundval av de särskilda ”ankare” som presenteras nedan. Ankare är de aspekter som beaktas av dem som bedömer proven i fråga om en viss kompetens.

”Ankare” för förmåga att uttrycka sig i skrift:

Den sökande ska kunna

 • skriva kortfattat utan att använda onödiga ord och meningar
 • presentera ämnet på ett begripligt sätt
 • anpassa/skräddarsy sin text till målgruppen och syftet
 • använda den information som tillhandahålls för att lösa uppgiften.
 • Den skriftliga kommunikationen ska vara strukturerad så att idéerna presenteras i logisk följd.​

*I de uttagningsprov som redan pågår fortsätter case”-övningen att användas.


Prov i digitala färdigheter

Ett prov i digitala färdigheter kommer att införas för vissa uttagningsprov, i linje med behoven inom de EU-institutioner och EU-organ som Epso jobbar för.

 • Publication of the Notice of Competition
   
 • Self-assessment of eligibility via Experience Assessment Survey Instrument (EASI)*, followed by application
   
 • Reasoning skills tests on a pass/fail basis
   
 • EU knowledge test for generalist competitions or Field-related Multiple-choice Questionnaire (FRMCQ) for specialist competitions - ranked
   
 • Digital skills test (when applicable)
   
 • Case study (assesses drafting skills) corrected only for those with the best results in EU knowledge or FRMCQ
   
 • Written test aimed at assessing, mainly, the candidates' written communication skills. For more information, please visit our dedicated page
   
 • Eligibility checks at an appropriate stage (final verification before placing on the Reserve List; checking of second language, if necessary)
   
 • Reserve List (database of successful candidates, published by EPSO at the end of each competition, used by EU institutions for their specific recruitment needs)
   
 • ‘Single ‘Request for Review’ window – Candidates have the option to request a review of the decision establishing their test results if they believe there has been a material error or a breach of the competition procedure rules, which may impact the results of the selection process. This request can only be done once, in line with the procedures contained in the notice of competition.
   

* EASI is a tool aimed at providing optional feedback to interested candidates to help them understand better their likelihood of admission (eligibility) to a competition, based on their qualifications and professional experience, compared to the requirements laid down in the Notice of Competition.
 

The feedback will only be shared with candidates themselves and will not be shared with any member of the Selection Board.