Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Vilka ytterligare förfaranden kan jag vänta mig om Europeiska kommissionen rekryterar mig till en tjänst där jag får hantera känsliga och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter?

Question categories:

I enlighet med artikel 10.2 i kommissionens beslut 2015/444 [1] måste all personal vid Europeiska kommissionen som hanterar känsliga och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som kräver en hög grad av konfidentialitet (säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter) ha ett säkerhetsgodkännande på lämplig nivå (”EU SECRET”).

Med tanke på att kommissionen regelbundet hanterar känsliga och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som kräver en hög grad av konfidentialitet ligger det i tjänstens intresse att de anställda som för sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till sådana uppgifter har ett lämpligt säkerhetsgodkännande för relevant nivå (”EU SECRET”).

Som en förutsättning för rekrytering till vissa tjänster kan godkända sökande i ett uttagningsprov därför ombes att genomgå den säkerhetsprövning som föreskrivs i beslutet. Detta framgår i så fall i platsannonsen för den berörda tjänsten. Som godkänd sökande måste du vara beredd på att genomgå en sådan säkerhetsprövning.

Säkerhetsprövningen utförs av en nationell säkerhetsmyndighet i det EU-land där du är medborgare. Säkerhetsprövningen kan ske på olika sätt i olika länder, så vi råder dig att bekanta dig med hur det går till innan du ansöker till uttagningsprovet.


[1] Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 av den 13 mars 2015 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 72, 17.3.2015, s. 53).