Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Hur ser Epso till att principen om lika möjligheter respekteras?

Question categories:

Alla Epsos prov och hur de poängsätts analyseras noggrant för att se till allt går rättvist till och inte negativt påverkar någon särskild grupp sökande. Epso arbetar just nu med att anpassa sin verksamhet till den nya ISO-standarden för utvärderingsförfaranden. Vi följer dessutom redan FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

En viktig rättviseaspekt är en jämn könsfördelning och vi arbetar för att i samma grad nå ut till både kvinnliga och manliga sökande. I praktiken söker emellertid kvinnor och män inte i samma utsträckning till olika profiler. Könsfördelningen är dock i det stora hela jämn och i det senaste uttagningsprovet för handläggare klarade lika många kvinnor som män provet.