Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Kan jag lämna in ett administrativt klagomål (artikel 90) innan jag får svar på min begäran om omprövning (i samma ärende)?

Question categories:

Nej, om du anser att det är nödvändigt ska du göra det efter du fått svar på din begäran om omprövning. Ett administrativt klagomål enligt artikel 90 måste bygga på ett beslut som negativt påverkar din rättsliga ställning som sökande, dvs. i det här fallet på grundval av uttagningskommitténs avslag på din begäran. Ett klagomål enligt artikel 90 måste lämnas in senast tre månader efter att du blivit underrättad om det beslut som du vill bestrida.