Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Jämlikhet

Picture showing 3 people in front of a computer. One man is in a wheel chair.

 Här är några exempel på hur Epso omsätter lika möjligheter i praktiken:

  • Alla urvalsförfaranden genomsyras av en konsekvent politik för lika möjligheter och följer EU-lagstiftning och internationell lagstiftning mot diskriminering, inklusive FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  • Vi gör skäliga anpassningar för sökande som har särskilda behov på grund av en funktionsnedsättning eller ett medicinskt tillstånd.
  • Uttagningskommittéernas arbete styrs av den övergripande principen om opartiskhet. Kommittémedlemmarna har olika bakgrund för att säkra balans i fråga om t.ex. kön, ålder, nationalitet och språk. De utbildas enligt högsta yrkesmässiga standard när det gäller urval och i objektiva och neutrala bedömningsmetoder.

På det här sättet arbetar Epso för att alla sökande ska ha samma möjligheter och tillgång till urvalsförfarandena.

Epsos arbete omfattar också följande:

  • Systematisk statistisk analys och övervakning av inslag i proven för att garantera standardiserade och objektiva kompetensbaserade metoder och bedömningar.
  • Systematisk insamling av feedback från sökande via enkäter som gör att Epso kan förbättra sig kontinuerligt.
  • Anonyma kontroller av cv:n och rättningar av prov utifrån objektiva kriterier.
  • Tillgänglighetskontroller av Epsos meddelanden, urvalsförfaranden och prov. Vid behov tar Epso fram anpassade format som fungerar med hjälpmedelsteknik.

Läs mer i frågorna och svaren om lika möjligheter.

Behöver du särskild anpassning av urvalsproven på grund av en funktionsnedsättning eller ett medicinskt tillstånd? Läs mer i länkarna till höger på den här sidan.

 

I videoklippet nedan beskrivs de olika anpassningar av våra urvalsprov som vi erbjuder sökande med funktionsnedsättning eller särskilda behov.

Video file