Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Godkända sökande i uttagningsprovet - UTREDARE (AD 9)

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 27/09/2017 Antal godkända sökande på reservlistan: 10 Godkänt resultat: 110,5​ Reservlistan kommer att offentliggöras i EUT och på vår webbplats 1–2 månader efter publiceringen av slutresultatet i de sökandes Epsokonton.

Post date:

Kallelse till utvärderingscentrum

Publicering av kallelsen till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 19/04/2017 Ungefärligt antal sökande som kallas till utvärderingscentrum: 31 Poängkrav för att gå vidare: 30​

Post date:

Uttagningskommitténs medlemmar

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso ) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov . Ordförande Beatriz SANZ REDRADO Ställföreträdande ordförande Brigitte LEMOIGNE Medlemmar Godelieve DEBILLE Mario PALMA Lara DOBINSON Ilias SOTIRCHOS Jean Claude VENCHIARUTTI Rita DI PROSPERO Ställföreträdande medlemmar Cvetelina CHOLAKOVA Christelle GOULARD Thomas STEIGER Brigitte ERDMANN Anton PENNEMAN Diego RASETTI Birgitt THENNER Alexander GUGGEIS

Post date:

Resultat av tillträdesprov – andra etappen

Offentliggörande av resultatet i de sökandes Epsokonton: 16/03/2017 Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 29 Talent Screener – godkänt resultat för att gå vidare till utvärderingscentrum: 30​

Post date:

Resultat av tillträdesprov – första etappen

Offentliggörande av resultatet (första etappen) i de sökandes Epsokonton: 06/02/2017 Antal sökande som gått vidare till nästa etapp (Talent screener): 39

Post date: